ROK 2023

1. Program BEZPIECZNE DROGI –

 Spółka CPK udzieli wsparcia finansowego w wysokości 4 890 129, 37 zł na realizację inwestycji polegającej na modernizacji dróg w miejscowościach: Baranów, Boża Wola, Bronisławów, Cegłów, Holendry Baranowskie, Kaski.

link: https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/bezpieczne-drogi-z-cpk-samorzady-otrzymaja-blisko-80-mln-zl