ROK 2022

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin – II etap

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin, w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami. Długość przebudowanego odcinka ok. 300,00 m. Wartość wykonanych robót 291 172,16 zł.

„Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin – II etap współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie 120 000 zł  z funduszu na zadania z zakresu budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaby

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaby, w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami. Długość przebudowanego odcinka ok. 500,00 m. Wartość wykonanych robót 245 553,14 zł.

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaby współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie 114 000 zł  z funduszu na zadania z zakresu budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Baranów

OSP Baranów otrzymało nowy samochód specjalny ratownictwa technicznego wyposażony w funkcję gaśniczą za cenę 288 000,00 zł.

Zadanie pn. Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Baranów współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie  80 000 zł z funduszu Mazowsze dla Straży Pożarnych.