1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów

W dniu 22 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy, przy obecności projektanta i inspektora nadzoru został podpisany protokół końcowy i odbiór prac związanych z  Inwestycją dotyczącą modernizacji dróg na terenie Gminy Baranów.
Wykonawcą inwestycji była firma : DROGOMEX Sp. z o. o. Firma miała na wykonanie prac 150 dni od podpisania umowy i wywiązała się z tego zobowiązania.

Realizacja projektu obejmowała modernizację 10 odcinków dróg gminnych – o łącznej długości ok. 12 km w następujących miejscowościach: Żaby, Boża Wola ul. Brzozowa, Gole, Karolina (tzw. łącznik), Murowaniec/Basin, Kaski ul. Olszowa, ul. Środkowa, ul. Młyńska, Holendry Baranowskie A i B, Kopiska.

Wartość wykonanych prac 10 777 777,76 zł.  Dofinansowanie w kwocie 9 975 000,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 17.11.2021 r. NR 01/2021/9468/PolskiLad.

Pozostała kwota 742 777,76 zł to wkład własny Gminy,  co stanowi 6,93 % wartości inwestycji.

Zgodnie z warunkami umowy  w/w drogi są objęte 5 letnią gwarancją Wykonawcy.

Modernizacja dróg przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców i zmniejszenia wydatków na remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych!