A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  02 lutego 2023

Informacja dla rolników – usuwanie folii rolniczej

Rozpoczęła się zbiórka odpadów poprodukcyjnych folii pochodzenia rolniczego z terenu Gminy Baranów.

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Gminy w Baranowie przyjmuje wnioski na Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wzór wniosku dostępny poniżej i w urzędzie gminy. Termin składania wniosków – do 10.02.2023 r. Dofinansowanie przysługuje do przedsięwzięć w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. Jednocześnie informujemy, iż realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Baranów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane. Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20211

Przeczytaj także

—  19 czerwca 2024

Posiedzenie Rady Gminy

Zawiadamiamy o zbliżającym się terminie III Sesji Rady Gminy Baranów. 26 czerwca 2024 r. godz. 16:00 OSP Baranów

—  19 czerwca 2024

Odkrywamy nasze dziedzictwo – V edycja konkursu fotograficznego

Celem tegorocznej edycji konkursu jest rozbudzenie wnikliwego oka fotografów i fotografek w poszukiwaniu elementów przestrzeni budujących tożsamość miast, miasteczek i wsi naszego regionu. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na kompozycję: placów, ulic, parków, alei, dróg, a także wartości naszego lokalnego krajobrazu.

—  19 czerwca 2024

„Odkrywamy talenty” na Mazowszu. Kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami

Rusza kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnością „Odkrywamy Talenty”. Z okazji jubileuszu 25-lecia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmi: „Mazowsze w moim sercu, talent w moich rękach”. Jest to doskonała okazja, by pokazać nasz region w sztuce.