A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  02 lutego 2023

Informacja dla rolników – usuwanie folii rolniczej

Rozpoczęła się zbiórka odpadów poprodukcyjnych folii pochodzenia rolniczego z terenu Gminy Baranów.

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Gminy w Baranowie przyjmuje wnioski na Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wzór wniosku dostępny poniżej i w urzędzie gminy. Termin składania wniosków – do 10.02.2023 r. Dofinansowanie przysługuje do przedsięwzięć w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. Jednocześnie informujemy, iż realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Baranów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane. Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20211

Przeczytaj także

—  19 września 2023

Aktualizacja harmonogramu spotkań sołeckich w sprawie przeznaczenia środków z funduszy sołeckich

Wójt Gminy Baranów serdecznie zaprasza na zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

—  21 września 2023

Komunikat Komendy Głównej Policji

W dniach 25.09 – 30.09 policja planuje przeprowadzić ćwiczenia. Jednocześnie Komenda Główna Policji informuje, że w tym czasie będą mogły być wykorzystywane drony, a ćwiczenia za zgodą CPK będą również prowadzone przy udziale PSP z Grodziska Mazowieckiego, któremu podlega ten teren.  Ćwiczenia będą prowadzone w godzinach 9.30-21.30 w zależności od potrzeb szkoleniowych i możliwości realizacji […]

—  21 września 2023

Podziękowanie dla Feniks Recykling Sp. z o.o.

W dniu 14.09 gościliśmy właściciela firmy Feniks Recykling Sp. z o.o. Pana Andrzeja Kopeć. Wizyta ta była nie tylko miłym spotkaniem, ale również okazją do podziękowania za długoletnie wsparcie jakie jest udzielane na terenie naszej Gminy.