A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  24 września 2021

Ekologiczni Sąsiedzi – konkurs dla szkół!

Zapraszamy szkoły z naszej gminy do udziału w projekcie ekologicznym, którego łączna pula nagród wyniesie 20 000 PLN.

Konkurs będzie trwał od 1 października 2021 r. do 30 kwietnia 2022r, a udział w nim mogą brać uczniowie klas IV – VII.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości i wrażliwości uczniów na problemy związane z ekologią.

Podzielony on będzie na 7 etapów konkursowych, które będą się odbywały w określonym czasie. Zwycięska klasa dostanie oficjalny tytuł „EKO KLASY” oraz nagrodę w wysokości 5 000 PLN z przeznaczeniem na wycieczkę lub inny wybrany przez siebie cel.

Rozstrzygnięcie nastąpi 15 maja 2022 roku.

Zapraszamy Szkoły do wyłonienia Koordynatorów Projektu, którzy zgłoszą swoją szkołę do 1 października br. do udziału w projekcie.
Zgłaszać się można mailowo: oswiata@gmina-baranow.pl, lub telefonicznie do wydziału oświaty Urzędu Gminy: 46 858-13-50 wew. 264.

Fundatorem nagród i pomysłodawcą jest Feniks Recykling Sp. z o. o.

Partnerem projektu jest Gmina Baranów

Przeczytaj także

—  13 czerwca 2024

System QMP – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Zachęcamy do zapoznanie się z materiałem który przybliży Państwu System QMP oraz wskaże korzyści.

—  12 czerwca 2024

Debata nad raportem o stanie Gminy

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.Na Sesji Rady Gminy nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w trakcie której mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos […]

—  12 czerwca 2024

XII Rodzinny Zlot Rowerowy

Program i Regulamin XII Zlotu Rowerowego OSINY 2024 Organizator: Wójt Gminy Baranów ,Urząd Gminy Baranów Patronat : Starosta Powiatu Grodziskiego Cele : Promocja Aktywnego spędzania czasu dzieci i dorosłych z terenu Gminy Baranów i Powiatu Grodziskiego. Termin i miejsce: 23.06.2024 zlot drogami gminnymi i powiatowymi ,leżącymi na terenie Gminy Baranów. Program szczegółowy zlotu rowerowego Osiny […]