A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  30 kwietnia 2020

Działaj Lokalnie przeciw skutkom koronawirusa

Do 25 maja 2020 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty służące przeciwdziałaniu pandemii i jej negatywnym skutkom.

Stowarzyszenie Europa i My,  we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza konkurs Działaj Lokalne Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pula środków przeznaczonych na granty wynosi 55 000 zł. Tegoroczny konkurs będzie się jednak różnił od tych z poprzednich lat, bo czas w jakim się znaleźliśmy jest inny. – Przeciwdziałanie różnym negatywnym skutkom epidemii będzie najważniejszym celem motywującym do działania mieszkańców społeczności lokalnych – mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. – Chcemy, żeby program Działaj lokalnie pomagał inicjatywom lokalnym w zmierzeniu się z tym wyzwaniem – dodaje. Oznacza to, że wszystkie dofinansowane w tym roku działania muszą służyć przeciwdziałaniu epidemii lub skutkom, które przynosi wirus i ograniczenia związane z poruszaniem się w miejscach publicznych oraz zamykaniem m.in. placówek edukacyjnych i kulturalnych.

Przeciw skutkom epidemii

Negatywne skutki epidemii mogą obejmować: zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy seniorów.

– Mamy świadomość, że obecna sytuacja ma duży wpływ na nas i nasze otoczenie – mówi Daniel  Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Pojawiają się nowe zagrożenia związane chociażby z izolacją w domach, osamotnienie, depresje. Sytuacja ta stawia przed nami nowe wyzwania, jak chociażby konieczność „oswojenia” nowych technologii.

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje więc bardzo szeroki zakres działań: z jednej strony może to być przeniesienie edukacji, działalności kulturalnej czy aktywności różnych grup wsparcia do Internetu. Z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu realnych spotkań klubów i organizacji.

Kolejnymi negatywnymi skutkami epidemii, które pojawią się niebawem, może być wzrost bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego. Może pojawić się więc potrzeba wsparcia inicjatyw obywatelskich prowadzonych w tych obszarach. Takimi inicjatywami mogą być: akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, kampanie promujące przedsiębiorczość lokalną. – Bardzo nam zależy, aby program „Działaj lokalnie” był otwarty na wspieranie obywateli w przeciwdziałanie różnorodnym negatywnym skutkom epidemii – podsumowuje Ewa Owczarek, koordynatorka programu.

Zmiany w konkursie

Niecodzienna sytuacja stawia przed nami nowe wyzwania. W celu ułatwienia dostępu do środków, pojawiło się kilka zmian w dotychczasowych procedurach programu Działaj Lokalnie. Między innymi wypełnianie wniosku, pomimo jego dotychczasowego kształtu, zostało skrócone i uproszczone. Wnioskodawca może w bardzo zwięzły sposób opisać planowane działania. W przypadku niejasności wniosek zostanie skierowany do poprawy. Nie wykluczy go to z ubiegania się o grant. Dodatkowo grantobiorcy  są zwolnieni z wkładu finansowego. Wszystkie zmiany wprowadzone zostały w celu ułatwienia dostępu do dotacji i jak najszybszym przekazaniu ich społeczności.  Wprowadzone ułatwienie nie zmienią jednego.  Program Działaj Lokalnie nadal jest tworzony przez lokalne społeczności i dla dobra wspólnego.   

Spotkania informacyjne i konsultacje

W tym roku większość spotkań i konsultacji odbywać się będzie telefonicznie i za pośrednictwem wideokonferencji, webinariów i spotkań online. Szczegółowe dane będą dostępne wkrótce na naszej stronie www oraz na FB.

Zapraszamy do składania wniosków. www.europaimy.org.

Ewa Owczarek

725 022 233 

Przeczytaj także

—  07 czerwca 2023

Wiwat Rodzina! 4 czerwca 2023 r. Piknik Rodzinny

W ramach obchodów 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie, organizatorzy zaplanowali uroczyste obchody na dwa dni. W sobotę 03 czerwca, odbyła się część oficjalna, pełna wzruszeń i wspomnień, której organizatorem była Dyrekcja  placówki oświatowej w Baranowie wraz gronem pedagogicznym, pracownikami oraz radą rodziców. Natomiast w niedziele 4 czerwca, z inicjatywy  Wójta […]

—  07 czerwca 2023

Wakacje z animatorem w Gminie Baranów

Wójt Gminy zaprasza na wakacje z animatorem w Gminie Baranów.