A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  11 kwietnia 2024

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to ochotnicze przeszkolenie wojskowe dla osób od 18.do 55. roku życia. Składa się ono z dwóch części: 27-dniowego szkolenia podstawowego orazszkolenia specjalistycznego, które trwa do 11 miesięcy. Szkolenie podstawowe jest zakończone przysięgą. Ochotnik kończy szkolenie ze stopniem szeregowego.W czasie szkolenia podstawowego odbywa się wyznaczanie na stanowiska służbowe w ramach szkolenia specjalistycznego. […]

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to ochotnicze przeszkolenie wojskowe dla osób od 18.
do 55. roku życia. Składa się ono z dwóch części: 27-dniowego szkolenia podstawowego oraz
szkolenia specjalistycznego, które trwa do 11 miesięcy.

Szkolenie podstawowe jest zakończone przysięgą. Ochotnik kończy szkolenie ze stopniem szeregowego.
W czasie szkolenia podstawowego odbywa się wyznaczanie na stanowiska służbowe w ramach szkolenia specjalistycznego. Podczas wyznaczania, ochotnik informuje rekrutera, czy kontynuuje kształcenie podczas szkolenia specjalistycznego, czy po szkoleniu podstawowym przechodzi
do rezerwy aktywnej lub pasywnej. Szkolenie specjalistyczne nie jest obowiązkowe.

Podczas 27 dni kształcenia, wcielony ochotnik jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym,
ma zapewnione wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie od 1. dnia służby w wysokości 6000 zł brutto (dla osób do 26. roku życia brutto = netto).

Żołnierze po dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej mają pierwszeństwo zatrudnienia
w administracji publicznej oraz naboru do zawodowej służby wojskowej.

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota przy ulicy Sękocińskiej 8 w Warszawie. Kontakt telefoniczny: 261-826-806.

Przeczytaj także

—  17 maja 2024

Apel Wójta Gminy Baranów

Szanowni Mieszkańcy
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz całkowitym brakiem opadów atmosferycznych apeluję o powstrzymanie się od napełniania basenów i oczek wodnych, mycia pojazdów, podlewania i zraszania trawników. Sytuacja w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnego podejścia do zasobów wodnych, aby zapewnić ich dostępność dla każdego z nas. Nadmierne zużycie wody powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, a także może doprowadzić do wystąpienia przerwy w jej dostawie.

—  13 maja 2024

Baranów CUP

Wójt Gminy Baranów zaprasza na BARANÓW CUP, 18 maja 2024 r. pierwszy gwizdek o godz. 9:30

—  13 maja 2024

Gminny Dzień Strażaka w Baranowie

W minioną niedzielę 12 maja 2024 r. mieszkańcy Gminy Baranów mieli okazję uczcić bohaterów naszej społeczności podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka.