A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  27 września 2021

CPK: badania stanu środowiska – pomiary drgań

W dniach 24-28 września br. będą prowadzone pomiary drgań gruntu w warstwach przypowierzchniowych w rejonie kolei w trzech punktach.

Lokalizacja punktów pomiaru została przedstawiona na załączniku i obejmuje następujące lokalizacje:

Jaktorów Kolonia – przy istniejącej linii kolejowej, Podkowa Leśna – przy istniejącej linii kolejowej, Kopiska – w pobliżu projektowanej linii kolejowej.

Pomiar odbywa się przy użyciu przetwornika do pomiaru drgań, który umieszczany jest w płytkim wgłębieniu w gruncie (ok. 5-15 cm). Za jego pomocą wykonywany jest pomiar parametrów klimatu wibroakustycznego. Badanie jest nieinwazyjne, trwające ok. 1 godziny. Ekipy zajmujące się pomiarami nie ingerują w prywatne posesje, prowadzą badanie w terenach przyległych do zabudowy.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Jednocześnie Urząd Gminy Baranów informuje, że nie jest autorem zamieszczonej w artykule treści i nie posiada szczegółowych informacji w wyżej wymienionej sprawie w związku z tym prosimy o kontakt ze Spółką CPK .
Jednoczenie informujemy, że to państwo jesteście gospodarzami własnego terenu.

Przeczytaj także

—  07 czerwca 2023

Wiwat Rodzina! 4 czerwca 2023 r. Piknik Rodzinny

W ramach obchodów 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie, organizatorzy zaplanowali uroczyste obchody na dwa dni. W sobotę 03 czerwca, odbyła się część oficjalna, pełna wzruszeń i wspomnień, której organizatorem była Dyrekcja  placówki oświatowej w Baranowie wraz gronem pedagogicznym, pracownikami oraz radą rodziców. Natomiast w niedziele 4 czerwca, z inicjatywy  Wójta […]

—  07 czerwca 2023

Wakacje z animatorem w Gminie Baranów

Wójt Gminy zaprasza na wakacje z animatorem w Gminie Baranów.