A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  27 września 2021

CPK: badania stanu środowiska – pomiary drgań

W dniach 24-28 września br. będą prowadzone pomiary drgań gruntu w warstwach przypowierzchniowych w rejonie kolei w trzech punktach.

Lokalizacja punktów pomiaru została przedstawiona na załączniku i obejmuje następujące lokalizacje:

Jaktorów Kolonia – przy istniejącej linii kolejowej, Podkowa Leśna – przy istniejącej linii kolejowej, Kopiska – w pobliżu projektowanej linii kolejowej.

Pomiar odbywa się przy użyciu przetwornika do pomiaru drgań, który umieszczany jest w płytkim wgłębieniu w gruncie (ok. 5-15 cm). Za jego pomocą wykonywany jest pomiar parametrów klimatu wibroakustycznego. Badanie jest nieinwazyjne, trwające ok. 1 godziny. Ekipy zajmujące się pomiarami nie ingerują w prywatne posesje, prowadzą badanie w terenach przyległych do zabudowy.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Jednocześnie Urząd Gminy Baranów informuje, że nie jest autorem zamieszczonej w artykule treści i nie posiada szczegółowych informacji w wyżej wymienionej sprawie w związku z tym prosimy o kontakt ze Spółką CPK .
Jednoczenie informujemy, że to państwo jesteście gospodarzami własnego terenu.

Przeczytaj także

—  01 grudnia 2021

Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Gminie Baranów

08 listopada br. Wójt Gminy Baranów podpisała porozumienie o współpracy z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

—  01 grudnia 2021

Szkoła w Baranowie z nowym placem zabaw!

30 listopada rozpoczęły się prace związane z remontem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baranowie. Nowy plac ma zostać ukończony do 15 grudnia.

—  30 listopada 2021

Aniołki dla DPS-u

Szkoła Podstawowa w Bożej Woli organizuje kolejną edycję akcji „Aniołki dla DPS-u”. Włączając się do niej pomagamy pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Bramkach