A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  15 marca 2024

Umowy w sprawie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego podpisane

Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ponad 221 inwestycji w subregionie warszawskim zachodnim ponad 17,3 mln zł. Agata Trzop-Szczypiorska, Wójt Gminy Baranów podpisała umowy na łączną wartość 536 525,00 zł, dotyczące dofinansowań w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

🤝 Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ponad 221 inwestycji w subregionie warszawskim zachodnim ponad 17,3 mln zł. Agata Trzop-Szczypiorska Wójt Gminy Baranów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kazimierza Szymańskiego, podpisała umowy na łączną wartość 536 525,00 zł, dotyczące dofinansowań w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach:

📍 Mazowsze dla Straży pożarnych: Mazowieckie strażnice OSP 2024: kwota dofinansowania 40 000,00 zł, na modernizację strażnicy OSP Boża Wola,

📍 Mazowsze dla Straży pożarnych: Sprzęt dla OSP 2024: kwota dofinansowania 20 000,00 zł, na zakup sprzętu dla OSP Kaski

📍 Mazowsze dla zwierząt: Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, kwota dofinansowania 10 525 zł

📍 Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych: kwota dofinansowania 200 000,00 zł na remont i adaptację budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Golach, w ramach programu Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2024

📍 Mazowiecki dla Sołectw: kwota dofinansowania 30 000,00 zł dla Sołectwa Osiny na budowę altany sąsiedzkiej i sołectwa Gole na budowę chodnika w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024,

📍 Mazowsze serce Polski: kwota dofinansowania 206 000,00 zł na przebudowę ul. Długiej w Kaskach etap II i przebudowę drogi gminnej w m. Basin etap III, w ramach programu FOGR

Umowy z beneficjentami podpisali wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek i radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

To dodatkowe środki, które zasilą budżet Gminy!!!

Przeczytaj także

—  16 kwietnia 2024

„Moje serce to jest muzyk…”

Szkoła Muzyczna w Kaskach. PSM I i II st. w Żyrardowie – Filia w Kaskach zaprasza na rekrutację!
Nie zwlekaj! To jest Twój czas, aby rozpocząć swoją muzyczną przygodę. Dołącz do szkoły muzycznej i odkryj swoje prawdziwe talenty muzyczne.
Zapisy do 30.04.2024 r.

—  16 kwietnia 2024

Konkurs Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Europa i My po raz 19 zaprasza do udziału w konkursie Działaj Lokalnie. Pula środków na dotacje wynosi 55 000zł. Każda organizacja pozarządowa oraz grupa nieformalna może aplikować o grant w wysokości do 6000 zł. Wnioski można składać do 13 maja 2024.