A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  26 maja 2021

Próby podszywania się pod CPK

W ostatnich dniach otrzymaliśmy szereg sygnałów od mieszkańców o osobach próbujących się podszywać pod pracowników Centralnego Portu Komunikacyjnego. W związku z tym podjęliśmy stosowne działania w celu udaremnienia potencjalnych prób oszustwa.

Ponieważ osoby te podają nieprawdziwe informacje na temat Programu Dobrowolnych Nabyć, w tym rzekomego terminu jego zakończenia i próbują nakłonić mieszkańców do ujawniania swoich danych osobowych, również szczegółów dotyczących rachunku bankowego, pragniemy przestrzec wszystkich mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki przed ujawnianiem takich informacji.

Prosimy wszystkich o czujność oraz zgłaszanie takich incydentów Spółce lub odpowiednim służbom państwowym, aby udaremnić analogiczne potencjalne próby oszustwa.

Przeczytaj także

—  01 czerwca 2023

Szczepienia przeciw HPV

Informujemy, że przychodnia NZOZ w Golach będzie prowadziła bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dziewczynek i chłopców urodzonych w latach 2010 i 2011. W tej sprawie proszę kontaktować się z NZOZ w Golach nr tel. 46 856 07 26

—  30 maja 2023

Posiedzenie Rady Gminy

Zawiadamiamy o zbliżającym się terminie Sesji Rady Gminy Baranów.

—  30 maja 2023

Demontaż rogatek – Boża Wola

Informujemy o demontażu rogatek na przejeździe kolejowym w Bożej Woli. W ramach prowadzonych prac dotyczących naprawy systemu kierowania ruchem wraz z warstwą nadrzędną na obszarze LCS Błonie, prosimy o szczególną uwagę mieszkańców, aby zwrócili uwagę na nowe oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie przyjazdu kolejowego. Z otrzymanych informacji z PKP wynika, że prace mogą […]