Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Baranów. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy, dotacji z budżetu państwa oraz innych środków pozabudżetowych. Obsługa księgowa prowadzona jest samodzielnie. Ośrodek obejmuje zasięgiem działania teren gminy Baranów.
Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości. Zadania realizowane są głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz inne ustawy, z których wynikają zadania gminy w zakresie pomocy społecznej.
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baranowie kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, który jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych.


Wykaz Stanowisk

Pracownik socjalny rejon I:
Basin, Bronisławów, Buszyce, Drybus, Gole, Karolina, Kaski, Kopiska, Regów, Stanisławów, Strumiany
pomoc.spoleczna@gmina-baranow.pl
46 880 59 88 wew. 301
Pracownik socjalny rejon II:
Baranów, Boża Wola, Cegłów, Gongolina, Holendry Baranowskie, Murowaniec, Nowa Pułapina, Osiny, Stara Pułapina, Wyczółki, Żaby
pomoc.spoleczna@gmina-baranow.pl
wew. 303
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
„Za życiem”
swiadczenia.rodzinne@gmina-baranow.pl
wew. 304
Świadczenia wychowawcze
Bon żłobkowy
Karta Dużej Rodziny
swiadczenia.wychowawcze@gmina-baranow.pl
wew. 300
Stypendia socjalne, archiwum, kancelaria gops@gmina-baranow.pl
wew. 300

Kierownik GOPSkierownik.gops@gmina-baranow.pl
Główny księgowy GOPSksiegowosc.gops@gmina-baranow.pl

Nr konta GOPS
Konto podstawowe: 68 1240 335 1111 0010 3927 6916
Fundusz alimentacyjny: 11 1240 3350 1111 0010 3932 1010


Kontakt:
Ul. Armii Krajowej 89
96-314 Baranów
Tel. 46 880 59 88
e-mail: gops@gmina-baranow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny:
poniedziałek, wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 17:00

czwartek DZIEŃ WEWNĘTRZNY (w tym dniu GOPS nie przyjmuje wniosków)
piątek 8:00 – 15:00