Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie działa jako instytucja kultury w oparciu o statut nadany Bibliotece Uchwałą nr XI/62/2007 Rady Gminy w Baranowie z dnia 21 listopada 2007.

Biblioteka Publiczna w Baranowie stara się zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańcw naszej gminy.

Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Baranowie ul. Armii Krajowej 49 w której znajduję się: czytelnia, wypożyczalnia oraz czytelnia internetowa.

Poza siedzibą główną działają dwie filie biblioteczne:

  • Filia Biblioteczna w Kaskach
  • Filia Biblioteczna w Golach

Zbiory biblioteczne

Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem literatury pięknej, klasycznej i współczesnej. Posiada także bogaty księgozbiór naukowy, dydaktyczny i popularnonaukowy oraz wydawnictwa encyklopedyczne i słowniki.
Biblioteka gromadzi również wydawnictwa o zasięgu regionalnym opisujące przeszłość i teraźniejszość regionu oraz dokumenty życia społecznego.

Zbiory biblioteczne są systematycznie uzupełniane przez zakup nowości wydawniczych. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2012 r. wynosi 16 882 voluminów. Biblioteka prenumeruje również wiele czasopism z różnych dziedzin.


HISTORIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie została utworzona w 1949 roku. Pierwsze sprawozdanie Głównego Urzędu Statystycznego zachowało się z 1952 r. To właśnie w nim rok 1949 podano jako datę początku działalności instytucji. Pierwszym organizatorem biblioteki i zarazem jej kierownikiem była nauczycielka Maria Ziętek, która kierowała biblioteką półtora roku.

Księgozbiór początkowy liczył 100 woluminów. Korzystało z niego 60 czytelników. Biblioteka została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i otrzymała z Ministerstwa Oświaty za pośrednictwem biblioteki powiatowej w Grodzisku Mazowieckim kilkaset książek. W 1952 r. księgozbiór liczył 134 woluminy. W tym czasie odwiedziło bibliotekę 170 czytelników. Liczba wypożyczeń wynosiła ogółem 807 książek.

Celem powstania biblioteki było zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców wsi. Zakupami książek dla bibliotek gminnych zajmowała się biblioteka powiatowa w Grodzisku Mazowieckim. Dystrybutorem książek była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.

W 1963 r. utworzono w bibliotece nowy dział informacyjno-bibliograficzny. Powstało kilka punktów bibliotecznych. Biblioteka wprowadziła w życie hasło „W każdym domu czytelnik biblioteki „.Placówka brała aktywny udział w licznych konkursach. W 1964 r. w konkursie „Złoty kłos dla twórcy” zdobyła I miejsce w powiecie grodziskim, otrzymując pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną. Brała również udział w konkursie pt.”Książka uczy, radzi i wychowuje” oraz „Bliżej książki współczesnej”. Biblioteka uczestniczyła w organizowanych każdego roku „Dniach Oświaty, Książki i Prasy”.

Biblioteka wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Od października 1997 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie otrzymała nowy lokal przy miejscowej szkole.


KONTAKT

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

ul. Armii Krajowej 49
96-314 Baranów
tel. +48 46 856 03 30
e-mail: gbpbaranow@onet.eu

Dyrektor Biblioteki
Bożena Stegienko
tel. kom. +48 534 330 099

Bibliotekarz
Barbara Mierzejek

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: godz. 09.00 – 16.00
Wtorek: godz. 09.00 – 16.00
Środa: godz. 12.00 – 18.00
Czwartek: godz. 09.00 – 16.00
Piątek: godz. 12.00 – 18.00

Strona internetowa: www.biblioteka-baranow.pl

  • Filia Biblioteki Publicznej w Kaskach

96-314 Kaski
ul. Królewska 44
tel. +48 46 856 08 47

Młodszy bibliotekarz
Katarzyna Puczyńska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: godz. 8.00 – 16.00
Wtorek: godz. 8.00 – 16.00
Środa: godz. 14.00 – 18.00
Czwartek: godz. 10.00 – 18.00
Piątek: godz. 10.00 – 18.00

  • Filia Biblioteki Publicznej w Golach

96-314 Gole

Młodszy bibliotekarz
Krystyna Mońka

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: godz. 9.00. – 16.00
Środa: godz. 08.00 – 16.00