A A A A

Utrudnienia w Bożej Woli

Od dnia 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) wystąpią utrudnienia dla  ul. Szkolnej i ul. Strażackiej w związku z przebudową drogi powiatowej. Ochotnicza Straż Pożarna w Bożej Woli  udostępnia możliwość przejazdu dla mieszkańców ul. Szkolnej i ul. Strażackiej.
Brak wyjazdu z ul. Szkolnej na ul. 1-go Maja!

Prosimy mieszkańców innych ulic o nie przejeżdżanie przez teren OSP!
Informujemy również iż Ochotnicza Straż Pożarna  posiada monitoring, dzięki któremu będzie możliwość kontroli w razie wystąpienia uszkodzeń.