A A A A

Systemy alarmowe

Od 16 kwietnia, od godziny 00:00 do dnia 30 kwietnia do godziny 23:59 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje drugi stopień alarmowy (Stopień BRAVO) oraz trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP).