A A A A

Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE – CRP przedłużone

Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE -CRP

Do 30 listopada 2022 r. zostało przedłużone obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE – CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniu antyterrorystycznym (Dz.U. z 2021, poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia.

– nr 282 w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

– nr 283 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2 stopień BRTAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Zarządzenia obowiązują od dnia 01.09.2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 listopada 23:59.

Stopień alarmowy BRAVO, został wprowadzony w całym kraju w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy.

Stopień alarmowy „BRAVO” wprowadza się po uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku  zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszelkie organy administracji publicznej    służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.

Stopień alarmowy CHARLIE – CRP zostaje wprowadzony, aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.

Wszelkie nietypowe i niepokojące sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane do policji na nr 112.