A A A A

Ryzyko przekroczenia PM10 w powietrzu

W dniu 23 lutego br. może występować przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. Przewidywany czas trwania ryzyka przekroczenia od godziny 8 do godziny 24 tego dnia.

Przyczyną wystąpienia przekroczenia są warunki meteorologiczne i wzmożona emisja z sektora bytowo-komunalnego.

Obszarem ryzyka jest całe województwo Mazowieckie.
Zalecane środki ostrożności to ograniczenie przebywania na zewnątrz.

Zalecane przeciwdziałanie: Ograniczenie w miarę możliwości korzystania z kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych.