A A A A

Rekrutacja

W poniedziałek 16 marca 2020 Urząd Gminy w Baranowie przedstawi informacje na temat przebiegu dalszej rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.