A A A A

Podziękowania za referendum

Waldemar Brzywczy – Wójt Gminy Baranów dziękuje mieszkańcom za udział w referendum.