A A A A

Oferta na konkurs

Wójt Gminy Baranów zachęca do udziału w Konkursie ofert na realizację Zadań Publicznych Przez Organizacje Pozarządowe w Zakresie Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu na Terenie Gminy Baranów w Roku 2021

– Ogłoszenia – Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia, Decyzje – Otwarty Konkurs ofert na realizację Zadań Publicznych Przez Organizacje Pozarządowe w Zakresie Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu na Terenie Gminy Baranów w Roku 2021 (gmina-baranow.pl)