A A A A

Odwołanie spotkania CPK

Informujemy, że posiedzenie Rady Społecznej ds. CPK w dniu 28.09.2020 zostało przedwcześnie zakończone z powodu podejrzenia, że niektórzy uczestnicy mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi wirusem Covid-19. O terminie kolejnego posiedzenia poinformujemy w osobnym komunikacie.