A A A A

Nowe obostrzenie

W związku z wprowadzonymi ponowie obostrzeniami przypominamy, że od 15 marca podczas wizyty w urzędzie jest obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką. Prosimy o dezynfekowanie rąk przy wejściu. W strefie wejściowej mogą przebywać jednocześnie tylko 2 osoby. Z obiektów sportowych można korzystać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.