A A A A

Kwarantanna

Informujemy, że na dzień 20 kwietnia 2020 na terenie gminy Baranów jest 11 osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.