A A A A

Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu w dniu wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Prawo do bezpłatnego transportu w dniu wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. ma wyborca ujęty w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Baranów, o ile najbliższy przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

Ponieważ w  dniu wyborów (niedziela) komunikacja publiczna na terenie gminy zapewnia jeden kurs, zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego dotyczącymi podejmowania działań na rzecz zwiększenia frekwencji uruchomione zostaną dodatkowe połączenia. O przebiegu dodatkowych linii, lokalizacji przystanków i godzinach kursowania wyborcy zostaną powiadomieni do dnia 11 października 2023 r.

Wójt Gminy Baranów

Agata Trzop – Szczypiorska