A A A A

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżur 6.09.2021 w siedzibie Komisji w godzinach 18 – 20. W pozostałym okresie będzie pełniony dyżur telefoniczny.