A A A A

awaria śmieciarki

Ze względu na awarię śmieciarki, odpady zielone i biodegradowalne z miejscowości: Boża Wola, Bronisławów, Cegłów, Gole, Żaby; odebrane zostaną w poniedziałek 23/08/2021.