A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  11 lutego 2022

Komunikat samorządowców gmin: Baranów, Teresin i miasta i gminy Wiskitki ze spotkania z Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK Panem Marcinem Horałą

10 lutego 2022 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie wójtów Baranowa i Teresina, a także Burmistrza Wiskitek z Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK Panem Marcinem Horałą. W spotkaniu uczestniczył dyrektor biura Pana Ministra oraz wiceprezes spółki CPK wraz z czterema współpracownikami.

Samorządy przedstawiły swoją krytyczną opinię dotyczącą kontaktów przedstawicieli Spółki z mieszkańcami z terenów objętych rezerwacją pod przyszły port komunikacyjny.


Od 4 lat warunki wykupu gruntów, sposób wywłaszczania i możliwość otrzymania nieruchomości zamiennych, formy rekompensat i odszkodowań za utracone korzyści nie są znane. Nie wiemy także o sposobach udzielania odszkodowań samorządom za zajęte pod CPK tereny, drogi, infrastrukturę liniową, budynki i budowle wzniesione z budżetów gmin i programów unijnych.
Włodarze gmin wyrazili swoje głębokie niezadowolenie z powodu braku bezpośrednich konsultacji z gminami i wizji w terenie przy projektowaniu linii kolejowych.


Nieprzemyślane koncepcje przygotowane „zza biurka” przedstawiane w internecie i mediach doprowadzają do dodatkowych napięć między samorządami a Spółką CPK oraz wzmagają społeczne niezadowolenia.


Konflikty powodują też pracownicy firm zatrudnianych przez Spółkę do prac przygotowawczych, planistycznych i środowiskowych, którzy bezprawnie, bez zgody właścicieli próbują wtargnąć na tereny prywatne.


Na zarzuty strony samorządowej odpowiadał Pan minister Horała i wiceprezes Spółki CPK. Z większością zarzutów panowie się nie zgodzili, stojąc na stanowisku, że ich polityka informacyjna jest dobra, przemyślana i transparentna. Wiadomości o wszelkich działaniach Spółki i kalendarium kolejnych faz inwestycji są publikowane na stronach internetowych CPK, a wszystkie informacje dla właścicieli nieruchomości z terenu objętego rezerwacją są przekazywane listownie bądź poprzez kontakty telefoniczne lub osobiste.


Takie stanowisko Pełnomocnika ds. CPK i Zarządu Spółki jest absolutnie różne od spostrzeżeń strony samorządowej i odczuć naszych mieszkańców.
Wójtowie gmin: Baranów i Teresin, a także Burmistrz Wiskitek podkreślili znaczenie Rady Społecznej, która została wybrana przez Rady Gmin do bezpośrednich kontaktów i bieżących analiz działań CPK. To, pomijana w kontaktach przez Spółkę, Rada Społeczna powinna posiadać bieżące informacje, konsultować je i dzielić się nimi z mieszkańcami.


Samorządowcy stwierdzili, że konieczne są bezpośrednie spotkania zarządu i Spółki CPK z sołtysami, radami sołeckimi i mieszkańcami z obszaru rezerwacji CPK.


W czasie tych spotkań nasza społeczność musi otrzymać jasne i wystarczające informacje na temat swojej przyszłości, a przedstawiciele CPK odpowiedzą wyczerpująco na zadawane pytania i rozwieją wątpliwości.


Pan Minister M. Horała i przedstawiciele Spółki przystali na samorządową propozycję, a kalendarium spotkań zostanie wkrótce wspólnie opracowane.

Na tym spotkanie zakończono.

Przeczytaj także

—  19 czerwca 2024

Posiedzenie Rady Gminy

Zawiadamiamy o zbliżającym się terminie III Sesji Rady Gminy Baranów. 26 czerwca 2024 r. godz. 16:00 OSP Baranów

—  19 czerwca 2024

Odkrywamy nasze dziedzictwo – V edycja konkursu fotograficznego

Celem tegorocznej edycji konkursu jest rozbudzenie wnikliwego oka fotografów i fotografek w poszukiwaniu elementów przestrzeni budujących tożsamość miast, miasteczek i wsi naszego regionu. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na kompozycję: placów, ulic, parków, alei, dróg, a także wartości naszego lokalnego krajobrazu.

—  19 czerwca 2024

„Odkrywamy talenty” na Mazowszu. Kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami

Rusza kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnością „Odkrywamy Talenty”. Z okazji jubileuszu 25-lecia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmi: „Mazowsze w moim sercu, talent w moich rękach”. Jest to doskonała okazja, by pokazać nasz region w sztuce.