ROK 2021

1.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin, w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami. Długość przebudowanego odcinka ok. 600,00 m. Wartość wykonanych robót 208 590,04 zł.

„Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin, współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie 100 000 zł  z funduszu na zadania z zakresu budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Modernizacja kortów tenisowych w Cegłowie.

 Prace polegały na: Przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowie oświetlenia i monitoringu, uzupełnieniu ogrodzenia, montażu ławek i stojaków na rowery, uzupełnieniu i częściowej wymianie nawierzchni z mączki ceglanej wraz z przyklejeniem linii, malowaniu nowych linii na boisku z nawierzchni tartanowej, wykonaniu ścianki do tenisa ziemnego, wykonaniu drążka do ćwiczeń i poręczy CROSSFIT.  Całkowita wartość robót wyniosła 114 000,00 zł.

„Zadanie pn. Modernizacja kortów tenisowych w Cegłowie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 85 500,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.