A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  25 lipca 2022

Inwestycje w Baranowie

Ponad 40 inwestycji w powiecie grodziskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Mazowsze dla sołectw 

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie grodziskim w tym roku dofinansowanych zostanie 18 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 175,5 tys. zł. 

Dofinansowane w gminie Baranów zostały: 

– zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Basin – 10 tys. zł;

– zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie – 5,5 tys. zł;

– zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów – 10 tys. zł;

Mazowsze dla straży pożarnych 

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 4 strażnice z powiatu grodziskiego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 103,2 tys. zł.

Dofinansowane zostały: 

– modernizacja strażnicy OSP Kaski, gmina Baranów – 27 tys. zł. 

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 6 ochotniczych straży pożarnych z powiatu grodziskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 74 tys. zł.

Dofinansowane zostały: 

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Boża Wola – 19,9 tys. zł;

Mazowsze dla równomiernego rozwoju 

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 4,7 mln zł otrzymają 3 projekty z powiatu grodziskiego.

Dofinansowane zostały: 

– przebudowa drogi gminnej ulicy Błońskiej w Bożej Woli i Bronisławowie – 1,2 mln zł;

Mazowsze dla zabytków 

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie grodziskim wsparcie  w wysokości 230 tys. zł otrzymały 3 inwestycje

Dofinansowane zostały: 

– izolacja fundamentów i posadzek, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej- kontynuacja w Zespole dworskim, dwór z XVIII w. oraz ogród dworski, Kask – 100 tys. zł;

Przeczytaj także

—  02 grudnia 2022

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola

„Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola”                        Spółka DROGOMEX Sp. z o.o. realizująca zadanie p.n.: „Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola” uprzejmie informuję że w następujących terminach będą prowadzone roboty budowlane: 07.12.2022 – profilowanie gruntu rodzimego 08.12.2022 – stabilizacja gruntu na miejscu 09.12.2022 – wykonanie […]

—  01 grudnia 2022

Romanki 2022 – I edycja

Podczas gali poznamy laureatów w kategorii: AMBASADOR ŚRODOWISKA LOKALNEGO OSOBOWOŚĆ ROKU SENIOR ROKU FIRMA WIELKIEGO SERCA SUPER RODZIC Zapraszamy!

—  30 listopada 2022

Dodatek elektryczny

informuje, iż od 01 grudnia 2022 roku do 01 lutego 2023 roku można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną lub pompą ciepła, i źródło to zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., […]