A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  25 lipca 2022

Inwestycje w Baranowie

Ponad 40 inwestycji w powiecie grodziskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Mazowsze dla sołectw 

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie grodziskim w tym roku dofinansowanych zostanie 18 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 175,5 tys. zł. 

Dofinansowane w gminie Baranów zostały: 

– zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Basin – 10 tys. zł;

– zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie – 5,5 tys. zł;

– zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów – 10 tys. zł;

Mazowsze dla straży pożarnych 

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 4 strażnice z powiatu grodziskiego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 103,2 tys. zł.

Dofinansowane zostały: 

– modernizacja strażnicy OSP Kaski, gmina Baranów – 27 tys. zł. 

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 6 ochotniczych straży pożarnych z powiatu grodziskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 74 tys. zł.

Dofinansowane zostały: 

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Boża Wola – 19,9 tys. zł;

Mazowsze dla równomiernego rozwoju 

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 4,7 mln zł otrzymają 3 projekty z powiatu grodziskiego.

Dofinansowane zostały: 

– przebudowa drogi gminnej ulicy Błońskiej w Bożej Woli i Bronisławowie – 1,2 mln zł;

Mazowsze dla zabytków 

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie grodziskim wsparcie  w wysokości 230 tys. zł otrzymały 3 inwestycje

Dofinansowane zostały: 

– izolacja fundamentów i posadzek, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej- kontynuacja w Zespole dworskim, dwór z XVIII w. oraz ogród dworski, Kask – 100 tys. zł;

Przeczytaj także

—  17 maja 2024

Apel Wójta Gminy Baranów

Szanowni Mieszkańcy
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz całkowitym brakiem opadów atmosferycznych apeluję o powstrzymanie się od napełniania basenów i oczek wodnych, mycia pojazdów, podlewania i zraszania trawników. Sytuacja w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnego podejścia do zasobów wodnych, aby zapewnić ich dostępność dla każdego z nas. Nadmierne zużycie wody powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, a także może doprowadzić do wystąpienia przerwy w jej dostawie.

—  13 maja 2024

Baranów CUP

Wójt Gminy Baranów zaprasza na BARANÓW CUP, 18 maja 2024 r. pierwszy gwizdek o godz. 9:30

—  13 maja 2024

Gminny Dzień Strażaka w Baranowie

W minioną niedzielę 12 maja 2024 r. mieszkańcy Gminy Baranów mieli okazję uczcić bohaterów naszej społeczności podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka.