A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  25 lipca 2022

Inwestycje w Baranowie

Ponad 40 inwestycji w powiecie grodziskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Mazowsze dla sołectw 

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie grodziskim w tym roku dofinansowanych zostanie 18 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 175,5 tys. zł. 

Dofinansowane w gminie Baranów zostały: 

– zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Basin – 10 tys. zł;

– zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie – 5,5 tys. zł;

– zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów – 10 tys. zł;

Mazowsze dla straży pożarnych 

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 4 strażnice z powiatu grodziskiego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 103,2 tys. zł.

Dofinansowane zostały: 

– modernizacja strażnicy OSP Kaski, gmina Baranów – 27 tys. zł. 

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 6 ochotniczych straży pożarnych z powiatu grodziskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 74 tys. zł.

Dofinansowane zostały: 

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Boża Wola – 19,9 tys. zł;

Mazowsze dla równomiernego rozwoju 

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 4,7 mln zł otrzymają 3 projekty z powiatu grodziskiego.

Dofinansowane zostały: 

– przebudowa drogi gminnej ulicy Błońskiej w Bożej Woli i Bronisławowie – 1,2 mln zł;

Mazowsze dla zabytków 

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie grodziskim wsparcie  w wysokości 230 tys. zł otrzymały 3 inwestycje

Dofinansowane zostały: 

– izolacja fundamentów i posadzek, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej- kontynuacja w Zespole dworskim, dwór z XVIII w. oraz ogród dworski, Kask – 100 tys. zł;

Przeczytaj także

—  21 marca 2023

Komunikat Lekarza Weterynarii

Urząd Gminy w Baranowie, na podstawie informacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przekazuje, że w dniach 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. w województwie mazowieckim planowana jest akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. W załączeniu szczegóły.

—  20 marca 2023

Wypowiedzenie umowy na dostarczanie wody w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Jeśli sprzedałeś swoją nieruchomość, na której jest przyłącze wodociągowe – konieczne jest złożenie wniosku o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i demontaż wodomierza (demontaż w przypadku, gdy umowa nie jest przepisywana na nowego właściciela).

—  20 marca 2023

Nie kupuj! Przygarnij!

Planujesz zakup psa lub kota? Zachęcamy do tego, by zamiast zakupów zwierzęcia zaplanować wizytę w schronisku, gdzie czekają porzucone lub zagubione czworonogi.
W tym roku Gmina Baranów rozpoczęła współpracę ze schroniskiem w Łowiczu – o szczegółach działalności schroniska można poczytać na stronie www.animalsos.pl oraz na facebook’u: Stowarzyszenie Animal Sos – Centrum Adopcyjne Schroniska Psiakowo i Spółka. Zachęcamy do obserwowania! Jeden z odłowionych z naszego terenu psów – biały Puszek – został już adoptowany!
Niestety w lutym i na początku marca konieczne było odłowienie dwóch kolejnych psów. Obydwa zostały prawdopodobnie porzucone. Zachęcamy do zapoznania się z ich profilem – może ktoś z Państwa zdecyduje się na przygarnięcie zwierzęcia?