A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  13 grudnia 2022

Co słychać u Młodzieżowej Rady Gminy Baranów?

Młodzieżowa Rada Gminy Baranów ma za sobą bardzo pracowity czas.
Już na początku października odbyły się wybory do VII kadencji Młodzieżowej rady Gminy Baranów. Od połowy października uczniowie realizowali projekt pt. „Patriotą być”. Młodzieżowa Rada Gminy Baranów otrzymała środki finansowe w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” Województwa Mazowieckiego. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie mogli zrealizować postawione sobie wcześniej cele i zadania.

Młodzieżowi Radni wzięli udział w Niepodległościowym Rajdzie Kampinoskim – Misja Kampinos zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Między Wisłą, a Kampinosem”.

Rajd rozpoczął się wczesnym rankiem, patrol stawił się na linii startu o 8:00, a zakończył się po zmroku. Uczestnicy mieli do pokonania ponad 17 kilometrową trasę, która rozpoczynała się i kończyła w Wierszach. Podczas marszu młodzież zmierzyła się z 72 pytaniami i zadaniami, których rozwiązanie prowadziło do zwycięstwa. Uczniowie szukali skansenów, pomników, cmentarzy wojskowych, gdzie spoczywają żołnierze polegli w walkach AK, zapalili pamiątkowy znicz w hołdzie poległym.

W tym roku przypada 80. Rocznica utworzenia Armii Krajowej, teren, gdzie odbył się Rajd był jednym z głównych miejsc walk o niepodległość prowadzonej przez „Krupę Kampinos” AK i mieszkańców. Na zakończenie na uczestników czekał rozgrzewający posiłek, klimatyczne ognisko z akompaniamentem gitarowych dźwięków oraz puchary, nagrody i medale.

W listopadzie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach odbyło się otwarcie Izby Pamięci Gminy Baranów. Uczniowie z Młodzieżowej Rady Gminy Baranów wzięli udział w tym przedsięwzięciu min. przygotowali biało-czerwone wstążki, witali gości, wzięli udział w koncercie patriotycznym. Przygotowali dla najmłodszych uczniów kolorowanki, dla starszych krzyżówki, za których wykonanie były drobne i słodkie upominki. Można było też przygotować z pomocą uczniów patriotyczną kartkę dla Powstańców. Podczas przygotowań do otwarcia Izby Pamięci, wspólnych spotkań uczniowie wymienili się doświadczeniami, szukali informacji dotyczących historii naszej gminy. Podczas uroczystości rozmawiali z mieszkańcami, którzy chętnie dzielili się znaną im historią naszego regionu. Podczas spotkania ze społecznikiem Panią Małgorzatą Przygoda, która poruszyła z uczniami temat patriotyzmu. Czym jest patriotyzm? Kto może być patriotą? Uczniowie chętnie dyskutowali i zadawali pytania. Pani Małgorzata wraz z mężem od wielu lat bierze czynny udział w życiu naszego regionu. Przez wiele lat pracowała w samorządzie terytorialnym, ma ogromną wiedzę, którą bardzo chętnie dzieli się z innymi. Uczniowie zostali zainspirowani do działania na rzecz naszej małej ojczyzny.

W ostatnim czasie Radni z Młodzieżowej Rady Gminy Baranów mieli okazję spotkać się z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Golach. Dzięki otwartości i zaangażowaniu Pań uczniowie mogli spróbować swoich sił kulinarnych, a także poznać specyfikę pracy KGW, posłuchać ciekawych historii i doświadczeń.

Uczniowie z Młodzieżowej rady Gminy Baranów wzięli udział w szkoleniach i warsztatach o poniższej tematyce:

„Organizowanie działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych”

„Warsztaty o edukacji obywatelskiej”

„ Szkolenie pt. Rozwijanie kompetencji merytorycznych i społecznych”

„Warsztaty społeczne i przywódcze”  

Szkolenia i warsztaty poprowadzili liderzy z fundacji Civis Polonus w Warszawie. W ramach współpracy zostało przygotowane spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy w Grodzisku Mazowieckim, podczas którego uczniowie dzielili się doświadczeniami, dyskutowali na temat lokalnych problemów w gminach.

W ramach projektu odbyło się szkolenie opiekuna Młodzieżowej Rady. Pani Angelika Jagaś doskonaliła wiedzę na temat wsparcia młodzieży w działaniach i inicjatywach, w zakresie podnoszenia kompetencji oraz zdolności przywódczych.

Uczniowie zaproponowali też zamontowanie tablic promujących postawy patriotyczne w społeczności lokalnej. W tym celu zostały zamówione tablice, które pojawią się Szkołach w Gminie Baranów. Uczniowie będą zbierali informacje dotyczące wiedzy uczniów na temat społeczności lokalnej ( jej plusów, minusów oraz potencjału). Ulotki, plakaty i banery mają charakter informacyjny o działaniach Młodzieżowej Rady Gminy Baranów oraz promujący społeczność lokalną.

Przeczytaj także

—  13 czerwca 2024

System QMP – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Zachęcamy do zapoznanie się z materiałem który przybliży Państwu System QMP oraz wskaże korzyści.

—  12 czerwca 2024

Debata nad raportem o stanie Gminy

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.Na Sesji Rady Gminy nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w trakcie której mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos […]

—  12 czerwca 2024

XII Rodzinny Zlot Rowerowy

Program i Regulamin XII Zlotu Rowerowego OSINY 2024 Organizator: Wójt Gminy Baranów ,Urząd Gminy Baranów Patronat : Starosta Powiatu Grodziskiego Cele : Promocja Aktywnego spędzania czasu dzieci i dorosłych z terenu Gminy Baranów i Powiatu Grodziskiego. Termin i miejsce: 23.06.2024 zlot drogami gminnymi i powiatowymi ,leżącymi na terenie Gminy Baranów. Program szczegółowy zlotu rowerowego Osiny […]