A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  25 kwietnia 2023

Sołectwo Regów – Gongolina z wyróżnieniem!

W V edycji wojewódzkiego etapu konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznało wyróżnienie sołectwu Regów – Gongolina.

Sołectwo wyróżnienie to otrzymało za zadanie pod nazwą „Wzrost integracji i aktywizacji społeczności Regów – Gongolina poprzez stworzenie warunków do rekreacji i sportu”.

Celem konkursu jest:

  • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
  • przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego;
  • prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego;
  • promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
  • identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności;
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich i zasobów środowiska naturalnego;
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru;
  • podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców wsi.

Uroczyste wręczenie nagród etapu wojewódzkiego konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbędzie się podczas  XXIV Dożynek Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej, które odbędą się 27 sierpnia 2023 r. w miejscowości Bieżuń.

Pula nagród w konkursie wynosiła 15 000 zł.

Przeczytaj także

—  04 grudnia 2023

Zakończona modernizacja drogi w Stanisławowie

Zakończono długo oczekiwane prace modernizacyjne drogi w miejscowości Stanisławów.

—  01 grudnia 2023

Maja Kuran i kolejny złoty medal w boksie

Międzynarodowy Puchar Polski U-15 w Boksie

—  01 grudnia 2023

PERŁY MAZOWSZA

Ruszyły zapisy do VIII edycji wyjątkowego plebiscytu Perły Mazowsza, w którym to mieszkańcy wybierają wyjątkowych przedsiębiorców, instytucje, wydarzenia i ludzi sportu oraz kultury.