A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  23 lutego 2023

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Urząd Gminy informuje, że w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. należy złożyć oświadczenie dot. posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo), przydomowej oczyszczalni ścieków lub ich braku.
Wzór oświadczenia dostępny w urzędzie, na stronie www lub u sołtysów należy wypełnić i przekazać do Urzędu Gminy Baranów na biuro podawcze, za pośrednictwem poczty na adres: ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów lub do sołtysów właściwych ze względu na lokalizację nieruchomości.

Urząd Gminy informuje, że w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. należy złożyć oświadczenie dot. posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo), przydomowej oczyszczalni ścieków lub ich braku.

Wzór oświadczenia dostępny w urzędzie, na stronie www lub u sołtysów należy wypełnić i przekazać do Urzędu Gminy Baranów na biuro podawcze, za pośrednictwem poczty na adres: ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów lub do sołtysów właściwych ze względu na lokalizację nieruchomości.

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na usługę odbierania nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą, posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Baranów na te czynności. Obowiązek posiadania umowy dotyczy także właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków.

Lista przedsiębiorców dostępna jest w siedzibie urzędu i www.gmina-baranow.pl/urzad/strefa-interesanta/srodowisko/gospodarowanie nieczystościami ciekłymi (szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Szambo przy domu powinno być opróżniane zgodnie z prawem. W związku z powyższym Urząd Gminy w Baranowie zachęca właścicieli zbiorników bezodpływowych o zastosowanie się do wytycznych i przestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranów.

Za niewykonywanie obowiązków grozi kara do 5000 zł.

Przeczytaj także

—  19 września 2023

Aktualizacja harmonogramu spotkań sołeckich w sprawie przeznaczenia środków z funduszy sołeckich

Wójt Gminy Baranów serdecznie zaprasza na zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

—  21 września 2023

Komunikat Komendy Głównej Policji

W dniach 25.09 – 30.09 policja planuje przeprowadzić ćwiczenia. Jednocześnie Komenda Główna Policji informuje, że w tym czasie będą mogły być wykorzystywane drony, a ćwiczenia za zgodą CPK będą również prowadzone przy udziale PSP z Grodziska Mazowieckiego, któremu podlega ten teren.  Ćwiczenia będą prowadzone w godzinach 9.30-21.30 w zależności od potrzeb szkoleniowych i możliwości realizacji […]

—  21 września 2023

Podziękowanie dla Feniks Recykling Sp. z o.o.

W dniu 14.09 gościliśmy właściciela firmy Feniks Recykling Sp. z o.o. Pana Andrzeja Kopeć. Wizyta ta była nie tylko miłym spotkaniem, ale również okazją do podziękowania za długoletnie wsparcie jakie jest udzielane na terenie naszej Gminy.