A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  23 lutego 2023

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Urząd Gminy informuje, że w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. należy złożyć oświadczenie dot. posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo), przydomowej oczyszczalni ścieków lub ich braku.
Wzór oświadczenia dostępny w urzędzie, na stronie www lub u sołtysów należy wypełnić i przekazać do Urzędu Gminy Baranów na biuro podawcze, za pośrednictwem poczty na adres: ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów lub do sołtysów właściwych ze względu na lokalizację nieruchomości.

Urząd Gminy informuje, że w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. należy złożyć oświadczenie dot. posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo), przydomowej oczyszczalni ścieków lub ich braku.

Wzór oświadczenia dostępny w urzędzie, na stronie www lub u sołtysów należy wypełnić i przekazać do Urzędu Gminy Baranów na biuro podawcze, za pośrednictwem poczty na adres: ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów lub do sołtysów właściwych ze względu na lokalizację nieruchomości.

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na usługę odbierania nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą, posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Baranów na te czynności. Obowiązek posiadania umowy dotyczy także właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków.

Lista przedsiębiorców dostępna jest w siedzibie urzędu i www.gmina-baranow.pl/urzad/strefa-interesanta/srodowisko/gospodarowanie nieczystościami ciekłymi (szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Szambo przy domu powinno być opróżniane zgodnie z prawem. W związku z powyższym Urząd Gminy w Baranowie zachęca właścicieli zbiorników bezodpływowych o zastosowanie się do wytycznych i przestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranów.

Za niewykonywanie obowiązków grozi kara do 5000 zł.

Przeczytaj także

—  17 maja 2024

Apel Wójta Gminy Baranów

Szanowni Mieszkańcy
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz całkowitym brakiem opadów atmosferycznych apeluję o powstrzymanie się od napełniania basenów i oczek wodnych, mycia pojazdów, podlewania i zraszania trawników. Sytuacja w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnego podejścia do zasobów wodnych, aby zapewnić ich dostępność dla każdego z nas. Nadmierne zużycie wody powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, a także może doprowadzić do wystąpienia przerwy w jej dostawie.

—  13 maja 2024

Baranów CUP

Wójt Gminy Baranów zaprasza na BARANÓW CUP, 18 maja 2024 r. pierwszy gwizdek o godz. 9:30

—  13 maja 2024

Gminny Dzień Strażaka w Baranowie

W minioną niedzielę 12 maja 2024 r. mieszkańcy Gminy Baranów mieli okazję uczcić bohaterów naszej społeczności podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka.