A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  29 września 2023

Jak sprawdzić czy jestem na liście wyborców?

Jeśli wyborca nie ma pewności, czy znajduje się w rejestrze wyborców, może to sprawdzić przez internet lub w urzędzie. Swoje dane w CRW można sprawdzić na stronie mObywatel.gov.pl. Trzeba się tam zalogować poprzez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną, ale można to zrobić także poprzez aplikację mObywatel.

Następnie w sekcji Twoje dane należy wybrać opcję Centralny Rejestr Wyborców i zamówić dane z rejestru. Pojawią się one na skrzynce ePUAP. Tą drogą swoje dane można sprawdzić w dowolnym momencie.

Dane można sprawdzić także w wybranym urzędzie gminy. Należy wówczas przynieść ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty, e-dowód lub paszport).

Jeśli wyborca mieszka na stałe na obszarze gminy, ale nie jest w niej zameldowany, znajdzie się w rejestrze wyborców dopiero wtedy, gdy złoży pisemny wniosek w urzędzie gminy o wpisanie do rejestru wyborców. Podobnie jest w sytuacji, w której wyborca na stałe mieszka na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania w tej samej gminie. Jeśli chce być wpisanym do rejestru wyborców pod innym adresem (i tym samym zagłosować w innej komisji), musi złożyć odpowiedni wniosek.

Przeczytaj także

—  13 czerwca 2024

System QMP – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Zachęcamy do zapoznanie się z materiałem który przybliży Państwu System QMP oraz wskaże korzyści.

—  12 czerwca 2024

Debata nad raportem o stanie Gminy

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.Na Sesji Rady Gminy nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w trakcie której mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos […]

—  12 czerwca 2024

XII Rodzinny Zlot Rowerowy

Program i Regulamin XII Zlotu Rowerowego OSINY 2024 Organizator: Wójt Gminy Baranów ,Urząd Gminy Baranów Patronat : Starosta Powiatu Grodziskiego Cele : Promocja Aktywnego spędzania czasu dzieci i dorosłych z terenu Gminy Baranów i Powiatu Grodziskiego. Termin i miejsce: 23.06.2024 zlot drogami gminnymi i powiatowymi ,leżącymi na terenie Gminy Baranów. Program szczegółowy zlotu rowerowego Osiny […]