Jarmark Bożonarodzeniowy w Bożej Woli

Skwerek przy skrzyżowaniu ul. 1-go Maja i ul. Parkowej,
2 grudnia godz. 16:00
ZAPRASZAMY!