Grażyna Tober

herb

  • Zarejestruj się

Pani Grażyna Tober bierze czynny udział w życiu lokalnej społeczności poprzez koordynowanie projektów :

w ramach programu „Działaj Lokalnie " (od roku 2007 do chwili obecnej ) Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Europa i My",
w konkursie ogłoszonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Fundację PZU "Świetlica - Moje Miejsce",

Przygotowywała wystawy historyczne - „ Teraźniejszość dla przeszłości" i „Skarby z plebanii".
Była współinicjatorką grupy, która przygotowywała dane do wniosku o przebudowę i rozbudowę budynku obecnej filii biblioteki w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi.
Była również w grupie założycielskiej LGD „Ziemia Chełmońskiego".
Pomysłodawca dożynek gminnych i powstania Klubu Seniora, organizatorka akcji gminnej „Pomoc dla powodzian".

Inicjatorka współpracy różnych środowisk i instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności.
W młodości członek ZMW, inicjatorka powstania Klubu Młodzieżowego.
Wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaskach, a jednocześnie aktywny działacz Harcerstwa Polskiego (organizatorka obozów harcerskich, pikników rodzinnych). Od 2003 roku członek i współtwórca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic, a od 2006 roku Prezes tej organizacji.
Członek Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Grażyna angażuje w swoje działania różne środowiska lokalne i nie tylko. Współpracuje w realizacji zadań ze Stowarzyszeniem „Wspólny Cel", Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, Stowarzyszeniem „Europa i My", gazetą internetową „Obiektyw", LGD „Ziemia Chełmońskiego", OSP Kaski, Wójtem i Radą Gminy Baranów, Zespołem Szkół im. Orła Białego w Kaskach, Gminną Biblioteką Publiczną w Baranowie, ODR w Bielicach, policją oraz wieloma wolontariuszami biorącymi udział w realizacji różnych zadań.

Jest osobą, która jednoczy wszystkie środowiska, aktywnie angażuje się w rozwój „małej ojczyzny", jest ceniona w społeczności lokalnej – w 2012 roku została wyróżniona tytułem „Wolontariusz Gminy Baranów 2012".

geoportal-sdi-baranow.png

plakat-pecha-kucha

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl