Komisja Rewizyjna

Teresa Wardziak – przewodnicząca,
Dariusz Szymańczak – zastępca,
Anna Szelachowska – członek

 

Komisja Budżetowa
Jacek Ziąbski – przewodniczący
Dariusz Szymańczak – członek
Paweł Bućko – członek
Stefan Sadoś – członek
Witold Konarski – członek

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Jan Ciołek- przewodniczący
Anna Szelachowska – członek
Mariusz Żaczkiewicz – członek
Roman Bodych – członek
Teresa Wardziak – członek

 

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
Beata Fabisiak – przewodnicząca
Agnieszka Wiśniewska – członek
Albin Tkacz – członek
Grzegorz Fabisiak – członek
Marcin Skowronek – członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Paweł Bućko – przewodniczący,
Agnieszka Wiśniewska – członek,
Mariusz Żaczkiewicz – członek