VII Kadencja lata 2018-2023

 1. Roman Bodych - przewodniczący Rady Gminy Baranów
 2. Jan Ciołek
 3. Marcin Skowronek
 4. Beata Fabisiakwiceprzewodnicząca Rady Gminy Baranów
 5. Grzegorz Fabisiak
 6. Witold Konarski
 7. Mariusz Żaczkiewicz
 8. Anna Szelachowska
 9. Albin Tkacz
 10. Stefan Sadoś
 11. Dariusz Szymańczak
 12. Teresa Wardziak
 13. Agnieszka Wiśniewska
 14. Paweł Bućko
 15. Jacek Ziąbski

Dyżury Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Roman Bodych pełni dyżur
w Urzędzie Gminy w Baranowie pok. nr 12
w poniedziałki w godz. 8:30 – 10:30.