Patronaty honorowe Wójta

herb

  • Zarejestruj się

Zasady obejmowania Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów


Rozdział I
Przyznawanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów


§ 1

Prawo przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów, jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie gminy Baranów, przysługuje Wójtowi Gminy Baranów.

§2

Kryteria przyznawania wyróżnień:

1. Wójt Gminy Baranów może objąć honorowym patronatem imprezy lub wydarzenia naukowe, gospodarcze, edukacyjne, sportowe, kulturalne, mające na celu promocję gminy Baranów.
2. Honorowym Patronatem może być objęta impreza lub wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

§3

1. Objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
2. Złożenie wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów nie jest równoznaczne z przyznaniem Patronatu.

§4

Objęcie Patronatem nie zwalnia organizatora imprezy lub wydarzenia z obowiązku dopełnienia wszystkich przewidzianych prawem procedur oraz uiszczenia związanych z tym opłat i innych należności.

 

Rozdział II
Uprawnienia do wnioskowania o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów


§5

Z wnioskiem o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów występuje organizator.

§6

Wniosek o którym mowa w § 5, składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie www.gmina-baranow.pl lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie. Wzór wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§7

1. Termin składania wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów nie może być krótszy niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy lub wydarzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Baranów może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 7 ust. 1.

 

Rozdział III
Procedura przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów

 

§8

Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów należy przesłać na adres: Urząd Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87; 96-314 Baranów lub złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87; 96-314 Baranów.

§9

1. O objęciu, bądź odmowie objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów, wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Odmowa objęcia Patronatu nie wymaga uzasadnienia.

§10

W przypadku objęcia Honorowym Patronatem organizator zobowiązany jest do umieszczenia logo gminy oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych organizatora.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Kolek

 

pdf-iconZarządzenie nr 58 z 2014 roku

 

 

pdf-iconZałącznik nr 1 - Zasady obejmowania patronatem honorowym

 

 

pdf-iconZałącznik nr 2 - Wniosek o objęcie patronatem honorowym

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria