Gminy Partnerskie

herb

 • Zarejestruj się

O Gminie

W dniu 28 sierpnia 2009 r. zawarte zostało porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy gminami o nazwie Baranów z województw:
- lubelskiego
- wielkopolskiego
- mazowieckiego

Zgodnie z treścią dokumentu porozumienie zakłada tworzenie warunków do jak najwszechstronniejszego rozwoju i promocji współpracujących samorządów. Mając na uwadze aktywizację gmin i wykorzystanie ich potencjału strony porozumienia postanowiły m.in.: podejmować działania mające na celu rozwój obszarów wiejskich, rozwijać współpracę w dziedzinie edukacji, szkolnictwa i sportu poprzez realizowanie wymian młodzieży, nauczycieli oraz klubów i zespołów sportowych, upowszechniać kulturę i tradycję, wspólnie propagować i promować rozwój turystyki, wymieniać doświadczenia w budowaniu samorządowej wspólnoty obywatelskiej poprzez realizację wspólnych projektów różnych organizacji i instytucji oraz spotkania mieszkańców i wymianę przedstawicieli poszczególnych grup społecznych, wspierać rozwój przedsiębiorczości.

 

Gmina Baranow wojewodztwo lubelskie

 

Gmina Baranow wojewodztwo wielkopolskie

Nazwy sołectw oraz imiona i nazwiska sołtysów

 1. Sołectwo Baranów - Mirosława Ciołek
 2. Sołectwo Basin - Cezary Dmoch
 3. Sołectwo Boża Wola - Michał Lesiński
 4. Sołectwo Bronisławów - Kazimierz Kuchnio
 5. Sołectwo Buszyce - Witold Konarski
 6. Sołectwo Cegłów-Murowaniec - Marek Praski
 7. Sołectwo Drybus - Irena Skrzypczyńska
 8. Sołectwo Gole - Marian Chyłek
 9. Sołectwo Holendry Baranowskie A - Krystyna Szkop
 10. Sołectwo Holendry Baranowskie B - Bożena Kuran
 11. Sołectwo Kaski - Mirosława Kuran
 12. Sołectwo Kaski-Budki - Teresa Wardziak
 13. Sołectwo Karolina - Tomasz Nowak
 14. Sołectwo Kopiska - Krzysztof Parol
 15. Sołectwo Nowa i Stara Pułapina - Anna Laskowska
 16. Sołectwo Osiny - Tomasz Śnieg
 17. Sołectwo Regów-Gongolina - Sławomir Łasica
 18. Sołectwo Stanisławów - Stanisław Szlaga
 19. Sołectwo Strumiany - Stanisława Kazimierska
 20. Sołectwo Wyczółki - Aneta Jaślikowska
 21. Sołectwo Żaby - Czesław Dziewulski

SIŁY

Siłą gminy jest stosunkowo duży procent ludności w wieku produkcyjnym i dodatni przyrost naturalny. Gmina posiada wysoki udział areałów gruntowych rolnych wysokiej bonitacji, co sprzyja produkcji rolnej na dużą skalę. Bliski rynek zbytu produktów rolniczych daje szansę na racjonalne wykorzystanie gruntów rolnych.

Dobrze zachowane środowisko przyrodnicze, walory krajobrazowe, czystość powietrza przyciągają ludność z okolicznych miast, a szczególnie z aglomeracji warszawskiej do osiedlania się na terenie gminy, a również turystów do odpoczynku na łonie natury. Sprzyjają temu dogodne połączenia komunikacyjne.

SZANSE

Szansę rozwoju gminy stanowi samo położenie w pobliżu wielkiej aglomeracji Warszawskiej oraz dogodna komunikacja z Warszawą i okolicznymi miastami. Gmina stwarza możliwość rozwoju dla różnych form działalności gospodarczej, coraz więcej terenów jest uzbrojonych w sieci infrastruktury technicznej. Gmina posiada możliwość sięgania po finanse z Funduszu Pracy, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofunduszu itp.

Stworzenie programu rozwoju wsi i dostosowania rolnictwa do potrzeb gospodarki rynkowej, szkolenie rolników i ograniczenie tworzenia mało areałowo gospodarstw rolnych jest dużą szansą dla podniesienia poziomu rolnictwa i stworzenia z niego opłacalnej dziedziny gospodarki na tym terenie.

W dziedzinie rozwoju sieci infrastruktury społecznej gmina ma szansę aktywizacji działalności poprzez nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w tworzeniu warunków do uprawiania sportu (w planie jest budowa boiska sportowego) i turystyki oraz podniesienia poziomu życia kulturalnego. Dużą rolę na polu artystycznym w gminie odgrywa Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Kaskach, która ma osiągnięcia w kraju i za granicą. W dziedzinie oświaty i wychowania – powstają na terenie gminy nowe kierunki edukacji i szkolenia w dziedzinie przedsiębiorczości.

CEL GŁÓWNY I CELE STRATGICZNE:

Za cel nadrzędny rozwoju gminy uznano:
zrównoważony rozwój rolnictwa, budownictwa mieszkaniowego, usług i działalności produkcyjno-gospodarczej.

Cele strategiczne:
1) Dostosowanie rolnictwa do gospodarki rynkowej,
2) Rozwój działalności okołorolniczej,
3) Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej,
4) Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej,
5) Podniesienie poziomu i standardu życia mieszkańców,
6) Stworzenie zintegrowanego programu promocji gminy i stałego monitoringu programu strategii rozwoju gminy.

CEL STRATEGICZNY 1:
Dostosowanie rolnictwa do gospodarki rynkowej
Zadania:
1.1 wzrost efektywności rolnictwa
1.2 dostosowanie produkcji do potrzeb rynku
1.3 integracja rolników z przetwórcą
1.4 szkolenie rolników
1.5 ograniczenie tworzenia małych areałowo gospodarstw
1.6 specjalizacja

CEL STRATEGICZNY 2:
Rozwój działalności okołorolniczej
Zadania:
2.1 przetwarzanie surowców rolniczych na miejscu gminy
2.2 rozwój usług rolniczych
2.3 utworzenie gminnego ośrodka wspomagania i restrukturyzacji rolnictwa.

CEL STRATEGICZNY 3:
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej
Zadania:
3.1 tworzenie nowych miejsc pracy w przemyśle, rzemiośle i usługach
3.2 rozwój postaw otwartych na przedsiębiorczość
3.3 podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez tworzenie warunków
sprzyjających rekreacji (np. bazy turystyki konnej i rowerowej)
3.4 prowadzenie stałej polityki zalesienia gruntów o mniejszej przydatności
rolniczej

CEL STRATEGICZNY 4:
Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej
Zadania:
4.1 modernizacja szkół i poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych,
4.2 stworzenie możliwości wychowania przedszkolnego,
4.3 doinwestowanie zapleczy rekreacyjno-sportowych,
4.4 modernizacja i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej,
gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej
4.5 wykonanie projektu i realizacja sieci kanalizacyjnej
4.6 uporządkowanie gospodarki odpadami,
4.7 modernizacja i rozbudowa sieci dróg.

CEL STRATEGICZNY 5:
Podniesienie poziomu i standardu życia mieszkańców
Zadania:
5.1 wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
5.2 kursy języków obcych,
5.3. rozwinięcie aspiracji edukacyjnych,
5.4 rozwinięcie kultury fizycznej i sportu,
5.5 profilaktyka zdrowia,
5.6 wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych: rowerowych i spacerowych,
5.7 rozwinięcie sieci gastronomicznej wzdłuż szlaków turystycznych.

CEL STRATEGICZNY 6:
Stworzenie zintegrowanego programu promocji gminy i stałego monitoringu programu strategii rozwoju gminy.
Zadania:
6.1 prowadzenie działalności szkoleniowej,
6.2 nawiązywanie kontaktów i współpracy z bankami i instytucjami finansowymi,
6.3 utworzenie banku informacji dotyczących potencjału gospodarczego gminy, rezerw towarowych, ofert rynkowych,
6.4 inicjowanie, tworzenie i powoływanie grup marketingowych,
6.5 prowadzenie stałego monitiringu i oceny „Strategii rozwoju gminy” dla sprawdzenia efektywności poszczególnych działań.

Herb Gminy przedstawia: „w polu czerwonym baran kroczący srebrny ze złotymi rogami nad rogaciną srebrną na opak w słup". Jest to tzw. herb mówiący, godło barana nawiązuje bezpośrednio do nazwy gminy. Zarazem jednak ten wizerunek herbu nawiązuje do założycieli Baranowa i Holendrów Baranowskich – rodziny Radziejowskich herbu Junosza. Herb Junosza przedstawia w polu czerwonym na zielonej murawie baran srebrny z rogami złotymi.

Nie można wykluczyć, iż sama nazwa miejscowości związana jest ze wspomnianym wyżej herbem rodowym Radziejowskich. Dla podkreślenia czynnika lokalizacyjnego nawiązano drugim godłem do herbu powiatu a zarazem stolicy powiatu tj. herbu Bogoria. Znak ten jest nieodzownie kojarzony właśnie z Grodziskiem Mazowieckim i powiatem grodziskim (w polu czerwonym głowa orła mazowieckiego srebrnego i dwie rogaciny srebrne grotami od siebie w słup). W przypadku gminy dokonano „uszczerbienia" tego herbu poprzez zamieszczenie jednej rogaciny poniżej barana.

Opracowanie: mgr Zdzisław Kryściak

Herb został przyjęty Uchwałą Nr XL/226/2006 Rady Gminy Baranów w dniu 27 października 2006 r.

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria