Komunikaty

herb

  • Zarejestruj się

herbW związku z istniejącymi rozbieżnościami w zakresie ewidencji gruntów i budynków udostępnianymi przez Powiat Grodziski, a danymi wynikającymi z ewidencji prowadzonej przez Referat Finansowo–Księgowo-Podatkowy Urzędu Gminy, Wójt Gminy Baranów – jako organ podatkowy, informuje o konieczności przestrzegania obowiązku zgłaszania do opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

1. gruntów (z wyłączeniem użytków rolnych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych lub lasów) z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.;
2. budynków lub ich części;
3. budowli lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Obowiązek zgłoszenia w/w gruntów, budynków i budowli ciąży na: osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, będących:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami (lub ich częściami) lub obiektami budowlanymi (lub ich częściami), będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy,
3. posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości (lub ich części) lub obiektów budowlanych (lub ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy,
4. użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Informuję, że w stosunku do w/w osób i podmiotów, które nie zgłosiły do opodatkowania wskazanych obiektów, począwszy od miesiąca kwietnia 2015 roku – organ podatkowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – wszczynał będzie kontrole podatkowe, mające na celu ustalenie gruntów, budynków i budowli, które nie zostały zgłoszone do opodatkowania. Jednocześnie zawiadamiam, że w przypadku ujawnienia obiektów niezgłoszonych do opodatkowania – organ podatkowy zobowiązany będzie do wydania decyzji ustalającej wysokość należnego zobowiązania nawet do 5 lat wstecz.
W związku z powyższym, osoby i podmioty wskazane powyżej, zobowiązane są do złożenia informacji o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu w terminie do dnia 31 marca 2015 roku – w Urzędzie Gminy Baranów, pok. Nr 6.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy:
1. Pani Wiesława Kozak,
2. Pani Renata Konarska,
tel. 46 858 13 50 w. 56.

 

Wójt Gminy Baranów

(-) Andrzej Kolek

 

Formularze i załączniki:
Deklaracja [pdf, 2.15 MB]
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości [doc, 217 KB]
Dane o nieruchomościach [doc, 71 KB]
Uchwała Nr XLV/242/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2015 [pdf, 116.1 KB]

 

Zwolnieniu ustawowemu podlegają budynki gospodarcze lub ich części:
• służące działalności rybackiej lub leśnej,
• położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie celom rolniczym (np. stodoła, obora, inne zabudowania gospodarcze),
• zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej np.: uprawy grzybów, uprawy w szklarniach.
Obowiązkowi zgłaszania budynków do opodatkowania podlegają:
• osoby posiadające garaże lub inne budynki, które nie służą działalności rolniczej, a ponadto nie są położone na gruntach gospodarstw rolnych (poniżej 1ha fizycznego lub przeliczeniowego),
• osoby, które do tej pory nie zgłaszały do opodatkowania budynków mieszkalnych, budynków lub gruntów służących prowadzeniu działalności gospodarczej,
• osoby, które dokonały rozbudowy istniejących obiektów budowlanych lub zmiany ich przeznaczenia np. z budynku mieszkalnego na budynek służący działalności gospodarczej.


Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
Gospodarstwo rolne stanowi obszar powyżej 1ha fizycznego lub przeliczeniowego użytków rolnych lub gruntów zakrzewionych i zadrzewionych położonych na użytkach rolnych.
W skład gospodarstwa rolnego nie wchodzą grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria