Komunikaty

herb-gminy-baranow

  • Zarejestruj się

Komunikaty

Urząd Gminy w Baranowie informuje, że w dniach 14 i 16 czerwca 2017 roku wydział Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

odbiór odpdówSzanowni Państwo

Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż od dnia 1 czerwca 2017 roku firma Remondis zmienia harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Baranów.

I tak:

1. Od 1 czerwca odpady odbierane będą w dwa dni w tygodniu - tak jak dotychczas w soboty oraz dodatkowo w poniedziałki.

2. W soboty odbierane będą wyłącznie odpady segregowane wg. podziału na miejscowości.

3. W poniedziałki odbierane będą odpady zmieszane wg. podziału na miejscowości.

4. Także w poniedziałki odbierane będą odpady biodegradowalne i zielone z terenu całej gminy.

Ponieważ zgodnie z nowym harmonogramem w przypadku odbioru odpadów zmieszanych firma Remondis zastosowała nowy podział na sektory, który nie pokrywa się obszarowo z dotychczas obowiązującymi sektorami, Urząd Gminy informuje, iż w przypadku systemu powiadamiania esemesowego, rezygnuje z wysyłania powiadomień do grup SEKTOR1, SEKTOR2, SEKTOR3.

Od 1 czerwca 2017 roku, esemesy powiadamiające o odbiorach kierowane będą wyłącznie do grup mieszkańców konkretnych miejscowości. (CZYTAJ WIĘCEJ)
Większość abonentów systemu esemesowego z grup SEKTOR1, SEKTOR2 i SEKTOR3 zostanie automatycznie przeniesiona do właściwych miejscowości. Jedynie ci z Państwa, którzy dopisali się wyłącznie do grup SEKTOR1, SEKTOR2 i SEKTOR3 i nie ma możliwości zidentyfikowania miejscowości w której mieszkają zostaną powiadomieni esemesowo o konieczności dopisania się również do grupy miejscowości w której mieszkają, gdyż inaczej stracą możliwość otrzymywania powiadomień o odbiorach.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 

pdf-icon

Link do nowego harmonogramu odbioru odpadów obowiązującego od 1 czerwca 2017.

18 marca 2017 roku, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie odbędą się bezpłatne porady prawne, psychologiczne, a także porady z zakresu ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Zapisy pod nr 46 858 13 50.

 

Dodatkowo także 18 marca w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bałtyckiej 30, w godz. 11:00 – 15:00 odbywać się będzie dzień bezpłatnych porad psychologów i terapeutów uzależnień w zakresie diafnostyki i terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Zapisy pod nr tel.: (22) 755 55 74, 723 16 44.

paliwoTrwa nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2017. Wnioski można składać do dnia 28 lutego w siedzibie Urzędu Gminy. Przypominamy, że do wniosku należy obowiązkowo dołączyć faktury za zakupiony olej napędowy wystawione wyłącznie w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku.

 

pdf-iconDruk wniosku do pobrania

 

pdf-iconZałączniki do pobrania

kropla-wodyW menu "Informacje dla mieszkaców" dostępne są opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia. Jednocześnie informujemu, że w związku z poprawą jakości wody, które są efektem uruchomienia SUW w Kaskach, szczegółowe badania wody realizowane są z częstotliwością wynikającą z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę tzn. raz na 6 miesięcy.

Link do raportów i opinii sanitarnych

odbiór odpdówSzanowni Państwo

W zakładce "Informacje Dla Mieszkanców" - "Gospodarka Odpadami", dostępny jest już (także w postaci pliku pdf do pobrania i samodzielnego wydrukowania) nowy harmonogram odbioru odpadów segregowanych, zmieszanych i zielonych, który obowiązywał będzie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017.

Link do harmonogramu odbioru odpadów na 2017 rok.

urzad stanu cywilnegoW związku z czasowym ograniczeniem obsady kadrowej w samodzielnym stanowisku ds. USC, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Wójt Gminy Baranów informuje, że od dnia 1 grudnia 2016 roku, każdy czwartek tygodnia jest dniem wewnętrznym. Za niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy Baranów
Andrzej Kolek

urzad stanu cywilnegoW poniedziałek 31 października 2016 roku Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 23 września 2016 roku, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i dział Dowodów Osobistych, czynne będą do godziny 11:00. Za utrudnienia przepraszamy.

szkolny-autobus-baranowDo Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie

Dowóz:
7:20 - Drybus, Osiny
7:30 – Holendry Baranowskie
7:40 – Kopiska

Powrót ok. godz. 10:00
10:05 – Kopiska
10:15 - Holendry Baranowskie
10:20 – Osiny
10:25 – Drybus

Do Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kaskach

Dowóz:

8:05 – Osiny, Drybus
8:10 – Buszyce
8:15 - Nowa Pułapina, Stara Pułapina

Powrót ok. godz. 11:00
11:05 – Nowa Pułapina, Stara Pułapina
11:10 – Buszyce
11:15 – Osiny, Drybus

Z powodu choroby trenera zajęcia z tenisa ziemnego w dniach 11, 16 i 18 sierpnia zostają przesunięte i odbędą się w dniach: 22,24 i 26 sierpnia.
Godziny pozostają bez zmian.

medycynaW najbliższą sobotę 25 czerwca NZOZ w Golach czynny będzie w godzinach 11-13.

lgdZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego" z siedzibą w Żabiej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: koordynator ds.wdrażania LSR oraz szkoleń oraz specjalista ds. administracji i promocji LGD .

pdf-iconkoordynator ds.wdrażania LSR oraz szkoleń

pdf-iconspecjalista ds. administracji i promocji

urzad stanu cywilnegoUrząd Gminy w Baranowie informuje, że w poniedziałek - 6 czerwca, ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemów informatycznych, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności oraz Wydział Dowodów Osobistych czynne będą jedynie do godziny 1200. Za utrudnienie przepraszamy.

Geoportal Gminy Baranów

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl