Dlaczego czyste powietrze jest tak ważne?

Tlen zawarty w powietrzu, niezbędny jest do prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu, w tym również ludzi. Dorosły człowiek w stanie spoczynku, oddycha ok. 15 razy na minutę, tym samym wprowadza do płuc ok. pół litra powietrza. W ciągu minuty pobiera tym samym ok. 7,5 l powietrza, co w ciągu doby daje aż 10 500 l powietrza. Należy przypomnieć, iż tylko około 1/5 powietrza stanowi tlen. Resztę stanowią inne składniki, w tym także gazowe oraz pyłowe zanieczyszczenia powietrza, jakie zostały wytworzone zostały w związku z działalnością człowieka. Zanieczyszczenia, jakie występują w powietrzu, niekorzystnie wpływają na układ oddechowy. Mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka zachorowalności (a także śmiertelności) w wyniku chorób płuc, układu krążenia oraz zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów. Należy zauważyć, iż w grupie podwyższonego ryzyka zachorowalności znajdują się przede wszystkim dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze. Nie narażajmy ich na niebezpieczeństwo!

Co w największym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza?

Niestety człowiek, a także jego działalność. Niegdyś największa emisja zanieczyszczeń powietrza związana była z pracą elektrowni i zakładów pracy, które do wytworzenia energii wykorzystywały węgiel. Obecnie największym zagrożeniem jest emisja niska, która powstaje w wyniku spalania węgla oraz paliw stałych w domowych piecach, a także w wyniku spalin wytwarzanych przez nasze samochody.

Czego nie wolno spalać?

Opon, wyrobów gumowych, granulatu z gumy, butelek PET, opakowań TETRAPAK, farb, rozpuszczalników, przepracowanych olejów, starych mebli, ubrań, papieru (z kolorowych magazynów), drewnianych ram okiennych, zanieczyszczonych farbami, tłuszczami czy też innymi substancjami papierów lub tektury, malowanych kawałków drewna itp.

Nie palmy odpadów!

Podczas spalania odpadów w zwykłych, przydomowych piecach, emitowane są szkodliwe substancje, takie jak: pyły, które powodują zanieczyszczenie metalami ciężkimi, trujący tlenek węgla, a także tlenek azotu, powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. W dymie znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny.

Te szkodliwe związki wdychane są nie tylko przez ciebie ale tez przez twoją rodzinę czy sąsiadów. Wnikają one do twojego ogródka, pól, wody, a przez szpary do wnętrza domu. Jeśli spalasz odpady w przydomowym piecu licz się z tym, że twój komin prędzej czy później zapcha się sadzą. Stąd już prosta droga do zaczadzenia czy pożaru. Specjaliści mówią jasno: domowe kominy pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń, niż zakłady czy spalarnie śmieci.

Dioksyny, które powstają w wyniku palenia plastiku w niewielkich temperaturach palenisk przydomowych to związki, które są niebezpieczne nawet w niewielkich ilościach (są 10 tys. razy bardziej trujące niż cyjanek potasu). 2 miligramy dioksyn może zabić człowieka ważącego 80 kg. Nie bez znaczenia jest fakt, iż związki te są niezwykle rakotwórcze, naruszają strukturę kodu genetycznego, działają mutagennie. Ponadto związki te osłabiają proces wzrostu, powodują zaburzenia hormonalne i neurologiczne. To tylko nieznaczna część chorób, jakie wywołują dioksyny. Skala problemu nie jest mała. Stwierdzono bowiem, że ponad 50 % dioksyn dostaje się do ludzkiego organizmu wraz z pokarmem, szczególnie pod postacią produktów mięsnych, mleczarskich, a także ryb. Dioksyny są niezwykle trwałe. Ich rozkład w glebie wynosi bowiem około 10 lat. W organizmie ludzkim, związki te odkładają się w wątrobie i tkance tłuszczowej.

Czy wiesz, że ...

Po spaleniu 1 kg poliuretanów, które występują w m.in. uszczelkach czy gąbkach, otrzymujemy aż od 30 do 50 litrów cyjanowodoru;
1 kg odpadów PCV, z którego wykonane są butelki, folie, wykładziny, po spaleniu powstaje aż 280 litrów chlorowodoru. W połączeniu z parą wodną chlorowodór tworzy kwas solny.
Dioksyn emitowany jest ponad 700 razy więcej w domowych paleniskach niż podczas utylizacji odpadów w spalarni profesjonalnej.

Jakość powietrza

Z bieżącą prognozą jakości powietrza można zapoznać się wchodząc bezpośrednio na link: http://sojp.wios.warszawa.pl/prognoza/

Skala Jakości Powietrza wykorzystywana jest do prezentacji danych na stronie głównej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie prezentowane są informacje dotyczące poziomów stężeń zanieczyszczeń zanotowanych w określonej dobie.

Poziom jakości powietrza

Zalecenia dla ludności

Bardzo dobry

Jakość powietrza jest dobra.
Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.
Warunki idealne na aktywności na zewnątrz.

Dobry

Jakość powietrza jest wciąż dobra.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.

Umiarkowany

Jakość powietrza jest akceptowalna.
Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.

Dostateczny

Jakość powietrza jest średnia.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne.
Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. 

Zły

Jakość powietrza jest zła.
Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni je ograniczyć. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

Bardzo zły

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła.
Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza

Poziom jakości powietrza

PM10 [µg/m3]

PM2,5 [µg/m3]

Bardzo dobry

0-20 

0-12

Dobry

21-60

13-36

Umiarkowany

61-100

37-60

Dostateczny

101-140

61-84

Zły

141-200

85-120

Bardzo zły

>200

>120

WIOŚ w Warszawie na bieżąco kontroluje jakość powietrza w ramach państwowego monitoringu środowiska. Raporty za rok 2015 dostępne są poniżej:

Ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za 2015 rok, http://www.wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje/1189,Roczna-Ocena-Jakosci-Powietrza-w-wojewodztwie-mazowieckim-Raport-za-rok-2015.html

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wymienionymi poniżej:
Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku, http://www.wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje/1266,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2015-roku.html
Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000758
Wywiad z profesorem Wojciech Hanke, krajowym konsultantem ds. zdrowia środowiskowego,

http://www.tworzymyatmosfere.pl/zanieczyszczone-powietrze-powoduje-smiertelne-choroby