Informacje ogólne

herb

  • Zarejestruj się

Adres do korespondencji:
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
powiat grodziski, woj. mazowieckie

 

Urząd Gminy Baranów czynny jest dla interesantów:
w poniedziałki, wtorki, czwartki - w godzinach od 8:00 do 16:00,
w środy - w godzinach od 8:00 do 17:00
w piątki - w godzinach od 8:00 do 15:00
Telefon: 46 858-13-51
Fax: 46 856-03-24

E-mail: urzad(at)gmina-baranow.pl

Identyfikator Gminy Baranów na platformie ePUAP: UGBAR

Skrytka odbiorcza na platformie ePUAP: /UGBAR/SkrytkaESP

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
po godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy:
telefon 0 602 650 971

W sprawach skarg i wniosków przyjmują w Urzędzie Gminy w Baranowie:
- Wójt Gminy: we wtorki od godz. 15:00 do godz. 16:30,
- Kierownicy referatów i pracownicy zajmujący stanowiska samodzielne: każdego dnia w godzinach pracy urzędu.

Jeżeli dzień przyjęć przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu następnym.

 

Telefony:

SEKRETARIAT 46 858-13-50

FAX: 46 856-03-24

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE: 46 858-13-58

OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO: 46 858-13-66

 

UWAGA! Wszystkie połączenia przychodzące do komórek organizacyjnych urzędu łączone są przez sekretariat urzędu.

 

Poczta elektroniczna e-mail:

Urząd Gminy: urzad (@) gmina-baranow.pl

Rada Gminy: rada (@) gmina-baranow.pl

 

NIP: 529-170-21-97, REGON: 000533475

Gmina Baranów: NIP: 838 14 26 489, REGON: 750147834

 

RACHUNEK BANKOWY:
Bank Pekao S.A. I o/Żyrardów
86 1240 3350 1111 0010 0804 1525

geoportal-sdi-baranow.png

plakat-pecha-kucha

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl