Gminne szkoły oraz przedszkole rozpoczęły nabory dzieci na rok szkolny 2017/2018. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do przedszkola, szkolnych oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych dostępne są na stronach internetowych placówek.

 

Szkoła w Baranowie - www.baranow.edu.pl

Szkoła w Bożej Woli - www.bozawola.edu.pl

Szkoła w Kaskach - www.kaski.edu.pl

Szkoła w Golach oraz przedszkole w Cegłowie - www.gole.edu.pl