koledowanieStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Wspólny Cel",
oraz
Zespół Szkół im. Ks. J. Twardowskiego
w Bożej Woli

Zapraszają na
Rodzinne Spotkanie Noworoczne
które odbędzie się
20 stycznia 2017 roku o godz.18.00
w Zespole Szkół w Bożej Woli

W programie:
• Wspólne śpiewanie kolęd
• Tworzenie okolicznościowych prac plastycznych przez dzieci
• Poczęstunek
Zapraszamy całe rodziny !