17 listopada 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach odbyła się VIII edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „Bądź bezbłędny". Uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Baranów pisali dyktando sprawdzające znajomość zasad ortograficznych w trzech kategoriach wiekowych: klasy II – III, IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjaliści.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

kategoria klas II – III:
I miejsce: Maciej Raczkowski kl. III SP w Kaskach
II miejsce: Julia Świerczewska kl. III SP w Bożej Woli
III miejsce: Zofia Danielewicz kl. III SP w Golach

kategoria klas IV – VI:
I miejsce: Gaia Cusinato kl. VI SP w Baranowie oraz Helena Mirkowicz kl. IV SP w Golach
II miejsce: Piotr Florczak kl. V SP w Kaskach
III miejsce: Julia Bosacka kl. IV SP w Bożej Woli

kategoria gimnazjum;
I miejsce: Marta Porwisiak kl. II G w Bożej Woli
II miejsce: Jan Połutrenko kl. III G w Kaskach
III miejsce: Magdalena Macher kl. II G w Baranowie

Wszystkim uczestnikom konkursu Wójt Gminy Baranów – Andrzej Kolek wręczył drobne upominki, a zwycięzcom dyplomy i nagrody rzeczowe.