Przydatne infomacje

herb

  • Zarejestruj się

Uncategorised

Wszystkie gminne szkoły oraz przedszkole dysponują własnymi stronami www na których publikują wszelkie aktualności z życia swoich placówek, artykuły dotyczące historii i dnia dzisiejszego szkół, informacje dla rodziców, informacje o kadrze pedagogicznej, dokumenty niezbędne podczas naborów, a także zdjęcia dokumentujące szkolne wydarzenia i uroczystości.

Gorąco zachęcamy Państwa do odwiedzenia poniższych serwisów internetowych.

 

Zespół Szkół
im. Jana Pawła II w Baranowie

www.baranow.edu.pl

Szkoła Baranów

Zespół Szkół
im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli

www.bozawola.edu.pl

Szkoła Boża WOla

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Marii Konopnickiej w Golach

www.gole.edu.pl

Szkoła Gole
 

Zespół Szkół
im. Orła Białego w Kaskach

www.kaski.edu.pl

Szkoła Kaski

Gminne szkoły oraz przedszkole rozpoczęły nabory dzieci na rok szkolny 2017/2018. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do przedszkola, szkolnych oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych dostępne są na stronach internetowych placówek.

 

Szkoła w Baranowie - www.baranow.edu.pl

Szkoła w Bożej Woli - www.bozawola.edu.pl

Szkoła w Kaskach - www.kaski.edu.pl

Szkoła w Golach oraz przedszkole w Cegłowie - www.gole.edu.pl

Zasady obejmowania Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów


Rozdział I
Przyznawanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów


§ 1

Prawo przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów, jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie gminy Baranów, przysługuje Wójtowi Gminy Baranów.

§2

Kryteria przyznawania wyróżnień:

1. Wójt Gminy Baranów może objąć honorowym patronatem imprezy lub wydarzenia naukowe, gospodarcze, edukacyjne, sportowe, kulturalne, mające na celu promocję gminy Baranów.
2. Honorowym Patronatem może być objęta impreza lub wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

§3

1. Objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
2. Złożenie wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów nie jest równoznaczne z przyznaniem Patronatu.

§4

Objęcie Patronatem nie zwalnia organizatora imprezy lub wydarzenia z obowiązku dopełnienia wszystkich przewidzianych prawem procedur oraz uiszczenia związanych z tym opłat i innych należności.

 

Rozdział II
Uprawnienia do wnioskowania o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów


§5

Z wnioskiem o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów występuje organizator.

§6

Wniosek o którym mowa w § 5, składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie www.gmina-baranow.pl lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie. Wzór wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§7

1. Termin składania wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów nie może być krótszy niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy lub wydarzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Baranów może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 7 ust. 1.

 

Rozdział III
Procedura przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów

 

§8

Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów należy przesłać na adres: Urząd Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87; 96-314 Baranów lub złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87; 96-314 Baranów.

§9

1. O objęciu, bądź odmowie objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów, wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Odmowa objęcia Patronatu nie wymaga uzasadnienia.

§10

W przypadku objęcia Honorowym Patronatem organizator zobowiązany jest do umieszczenia logo gminy oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych organizatora.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Kolek

 

pdf-iconZarządzenie nr 58 z 2014 roku

 

 

pdf-iconZałącznik nr 1 - Zasady obejmowania patronatem honorowym

 

 

pdf-iconZałącznik nr 2 - Wniosek o objęcie patronatem honorowym

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa? W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.

Kontakt: Ministerstwo Rozwoju Departament Gospodarki Elektronicznej Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa tel.: 801 055 088 Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc FB: www.facebook.com/biznesgovpl WWW: www.biznes.gov.pl

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria