Półroczna ocena obszarowa dla całej Gminy Baranów.

Ocena za 4 kwartał dla SUW w Stanisławowie.

Ocena za 4 kwartał dla SUW w Cegłowie.

Ocena za 4 Kwartał dla SUW w Kaskach.