KARTA MIESZKAŃCA GMINY BARANÓW

KMGB

Kto może otrzymać KMGB?

Każdy mieszkaniec gminy Baranów, który:

  • rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego zamieszkania jest gmina Baranów,
  • jest rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne na terenie gminy Baranów
  • jest członkiem rodzin tych osób nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest gmina Baranów, czyli współmałżonek i dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynuujący naukę do 26. roku życia. 
  • rolnik posiadający gospodarstwo rolne na terenie gminy Baranów

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie KMGB należy złożyć w sekretariacie Gminy Baranów lub mailowo (skan lub uzupełniony elektronicznie pdf) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku wniosku przesłanego elektronicznie, odbiór kart możliwy jest wyłącznie osobiście. Istnieje możliwość pobrania wniosku ze strony www.gmina-baranow.pl. Wydrukowane wnioski są również dostępne w sekretariacie Urzędu.

Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu: 

  • dokument tożsamości
  • pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie gminy Baranów i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3,
  • ·w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).
  • w przypadku osób pobierających zasiłek stały – aktualna decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie potwierdzająca upoważnienie do zasiłku stałego
  • w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności
  • w przypadku rolników – aktualną decyzje w sprawie wymiaru podatków (istnieje możliwość wydania kopii w UG)

Kiedy i gdzie odbiorę swoją Kartę?

Odbiór KMGB następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę. W przypadku osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę – rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę będzie można odebrać w Punkcie Obsługi lub sekretariacie Urzędu w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

  

Gdzie mogę skorzystać ze zniżek na Kartę?

Od 1 października  2019 roku są to oferty:

Centrum Kultury w Błoniu ( imprezy kulturalne, zajęcia dla dzieci i młodzieży)

20% zniżki od obowiązujących cen biletów

50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży

Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim ( oferta kina, imprezy kulturalne, zajęcia dla dzieci i młodzieży)

20% zniżki od obowiązujących cen biletów

50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży

Centrum Kultury w Żyrardowie ( oferta kina, imprezy kulturalne, zajęcia dla dzieci i młodzieży)

20% zniżki od obowiązujących cen biletów

50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży

Pływalnia „WODNIK 2000" w Grodzisku Mazowieckim

50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu

„AQUA Żyrardów" Sp. Z o.o. ( pływalnia, sauna, lodowisko )

50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie (siłownia, sala fitness, sauna)

50% zniżki od obowiązujących cen karnetów miesięcznych

Od 1 października 2019 roku:

umożliwienie mieszkańcom gminy przejazdów komunikacją publiczną, dla których organizatorem transportu jest Gmina Baranów poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów normalnych za przejazd

 

         

Organizator Programu: Urząd Gminy w Baranowie

Szczegółowych informacji na temat KMGB udziela P. Monika Walencik, Urząd Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87,96-314 Baranów, 

tel. +48 46 858 13 51.

REGULAMIN KMGB

WNIOSEK KMGB - druk aktywny

WNIOSEK KMGB.pdf do wypełnienia ręcznie