Jak odczytać MAC adres

herb

  • Zarejestruj się

Jak odczytać MAC adres i/lub adres IP komputera?

 

MAC adres jest unikalnym adresem sprzętowym (numerem seryjnym) każdego urządzenia sieciowego. Każdy MAC adres ma długość 6 bajtów (48 bitów) i jest przedstawiany w zapisie heksadecymalnym:

A2:F4:56:1C:90:AB. (jest to tylko adres przykładowy)

 

Na większości urządzeń zewnętrznych znajdziemy na obudowie tabliczkę lub naklejkę informacyjną, która oprócz informacji o nazwie urządzenia, modelu, nazwie producenta, dacie produkcji, numerze seryjnym itp., zawiera także MAC adres urządzenia w postaci ciągu sześciu wartości literowo-cyfrowych rozdzielonych dwukropkami lub myślnikami. Mogą w nim występować litery od A do F, oraz cyfry od 0 do 9. Odczytanie MAC adresu nie powinno nastręczać problemów także w przypadku urządzeń zainstalowanych wewnątrz komputera.

W przypadku urządzeń które posiadają wbudowany moduł WI-FI, w zależności od używanego systemu operacyjnego MAC adres karty sieciowej można przeczytać w następujący sposób:

winXpIpconfigAll

 

Windows NT, XP, 2000, 2003:

Z menu "START" należy wybrać opcję Uruchom (Run) i wpisać polecenie cmd. Otwarte zostanie okno z wierszem poleceń, gdzie wpisujemy przy użyciu klawiatury komendę ipconfig /all. Poniżej widoczny jest przykładowy rezultat. MAC adres karty podany jest na niebiesko. Trzeba go odczytać i zapisać.

 

Windows 2000 IP Configuration

Host Name . . . . . . . . . . . . : C007-00
Primary DNS Suffix . . . . . . . : win.wsb-nlu.edu.pl
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : win.wsb-nlu.edu.pl
wsb-nlu.edu.pl
edu.pl

Ethernet adapter Local Area Connection 1:

Connection-specific DNS Suffix . : win.wsb-nlu.edu.pl
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-4B-C9-27-C7
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.2.7.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . : 10.2.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.1.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.1.20.1
10.1.20.2
195.205.100.110
195.205.100.200
194.204.159.1
148.81.16.51
Primary WINS Server . . . . . . . : 10.1.20.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 9 grudnia 2003 13:44:07
Lease Expires . . . . . . . . . . : 11 grudnia 2003 13:44:07

 

Windows Vista, Windows 7:

Otwórz okno wiersza polecenia, klikając przycisk "START", klikając kolejno polecenia "Wszystkie programy", "Akcesoria", a następnie klikając polecenie "Wiersz polecenia".
W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /all, a następnie naciśnij klawisz Enter.Wyświetli się okienko podobne do tego powyżej.
Jeżeli w komputerze zainstalowana jest więcej niż jedna karta sieciowa, adres fizyczny każdej z nich zostanie wyświetlony osobno.

geoportal-sdi-baranow.png

 

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl