Informacje techniczne

herb

  • Zarejestruj się

Internet

Formularz zgłoszeniowy - Bezpłatny dostęp do Internetu

Formularz w formacie *.pdf, który można pobrać i wydrukować na własnej drukarce. Po wypełnieniu należy złożyć go osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy. Po złożeniu formularza pełen dostęp do Internetu przyznany zostanie w czasie 48 godzin. Osoba składająca formularz zostanie o tym poinformowana telefonicznie.
Formularz zgłoszeniowy

mapa zasiegu internetu

Orientacyjny zasięg nadajnika znajdującego się na budynku
Zespołu Szkół w Baranowie oraz Zespołu Szkół w Kaskach

Na obszarach nie objętych polem zasięgu konieczny jest pomiar poziomu sygnału w danej lokalizacji.

Aby móc połączyć się z Hot-Spotem, należy posiadać sprzęt do odbioru sygnału w standardzie IEEE 802.11 b/g (lub wyższym).
inetKomputer stacjonarny (PC) może być wyposażony w jedno z następujących urządzeń:

1. Karta WiFi ze złączem PCI zamontowana wewnątrz komputera,

2. Zewnętrzny adapter WiFi podłączany do gniazda USB
Wszystkie karty Wi-Fi montowane wewnątrz komputera PC umożliwiają odkręcenie będącej na wyposażeniu małej antenki i dokręcenie w jej miejsce zewnętrznej anteny na dłuższym przewodzie i umiejscowienie jej np. na balkonie, dachu, kominie lub na ścianie budynku.


Komputer przenośny typu - Laptop, Notebook, Netbook, urzadzenia typu PDA.

Zdecydowana większość dostępnych w chwili obecnej na rynku przenośnych komputerów typu Laptop, Notebook, Netbook oraz innych urządzeń mobilnych (PDA, Smartphone) fabrycznie jest już wyposażana w moduł Wi-Fi pracujący w standrdzie IEEE 802.11 b/g. Problem może sie pojawić się w przypadku nie co starszych komputerów przenośnych (5-6 letnich), w których nie montowano seryjnie wewnętrznych kart sieciowych Wi-Fi.

Podobnie jak w przypadku komputerów stacjonarnych pomocne okazać się mogą w takiej sytuacji zewnętrzne moduły Wi-Fi podłączane do portu USB lub urządzenia oparte na standardzie PCMCIA, którego gniazdko posiada każdy komputer typu Notebook.

 

Informacje dodatkowe
Ze względu na techniczne uwarunkowania w zasięgu działania sieci Wi-Fi koniecznym okazać się może wyposażenie posiadanego notebooka, lnaptopa lub komputera PC w dodatkową zewnętrzną antenę, która poprawi jakość odbioru sygnału i umożliwi odbieranie go z dalszej odległości od nadajnika.

Adaptery Wi-Fi USB w większości wyposażone są jedynie we wbudowaną antenę wewnetrzną (podobnie jak telefony komórkowe), ale w handlu dostępne są także adaptery USB, które dysponują dodatkową dokręcaną anteną zewnętrzną, co umożliwia podłączenie do nich anteny panelowej lub anteny typu YAGI.

 

Antena YAGI 2,4 GHz, o zysku energetycznym 12-16 dBi zalecana przy odległościach do 1000m

Antena panelowa 2,4 GHz, o zysku energetycznym 18-19 dBi zalecana przy odległościach powyżej 1000m

UWAGA - przed dokonaniem zakupu należy ustalić czy poziom odbieranego w Państwa lokalizacji sygnału WI-FI, umożliwi poprawne korzystanie z sieci w przypadku konkretnego typu urządzenia.

W przypadku poprawnej instalacji wszystkich urządzeń we właściwościach karty bezprzewodowej dostępne będą punkty dostępowe o następujących identyfikatorach (SSID):

Dla opcji 1 (dostęp bez rejestracji):

SSID - HOTSPOT1_BARANOW

SSID - HOTSPOT2_BARANOW

SSID - HOTSPOT3_BARANOW

 

Dla opcji 2 (dostęp z rejestracją użytkownika):

SSID - UG_BARANOW_1

SSID - UG_BARANOW_2

SSID - UG_BARANOW_3

Jak odczytać MAC adres i/lub adres IP komputera?

 

MAC adres jest unikalnym adresem sprzętowym (numerem seryjnym) każdego urządzenia sieciowego. Każdy MAC adres ma długość 6 bajtów (48 bitów) i jest przedstawiany w zapisie heksadecymalnym:

A2:F4:56:1C:90:AB. (jest to tylko adres przykładowy)

 

Na większości urządzeń zewnętrznych znajdziemy na obudowie tabliczkę lub naklejkę informacyjną, która oprócz informacji o nazwie urządzenia, modelu, nazwie producenta, dacie produkcji, numerze seryjnym itp., zawiera także MAC adres urządzenia w postaci ciągu sześciu wartości literowo-cyfrowych rozdzielonych dwukropkami lub myślnikami. Mogą w nim występować litery od A do F, oraz cyfry od 0 do 9. Odczytanie MAC adresu nie powinno nastręczać problemów także w przypadku urządzeń zainstalowanych wewnątrz komputera.

W przypadku urządzeń które posiadają wbudowany moduł WI-FI, w zależności od używanego systemu operacyjnego MAC adres karty sieciowej można przeczytać w następujący sposób:

winXpIpconfigAll

 

Windows NT, XP, 2000, 2003:

Z menu "START" należy wybrać opcję Uruchom (Run) i wpisać polecenie cmd. Otwarte zostanie okno z wierszem poleceń, gdzie wpisujemy przy użyciu klawiatury komendę ipconfig /all. Poniżej widoczny jest przykładowy rezultat. MAC adres karty podany jest na niebiesko. Trzeba go odczytać i zapisać.

 

Windows 2000 IP Configuration

Host Name . . . . . . . . . . . . : C007-00
Primary DNS Suffix . . . . . . . : win.wsb-nlu.edu.pl
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : win.wsb-nlu.edu.pl
wsb-nlu.edu.pl
edu.pl

Ethernet adapter Local Area Connection 1:

Connection-specific DNS Suffix . : win.wsb-nlu.edu.pl
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-4B-C9-27-C7
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.2.7.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . : 10.2.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.1.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.1.20.1
10.1.20.2
195.205.100.110
195.205.100.200
194.204.159.1
148.81.16.51
Primary WINS Server . . . . . . . : 10.1.20.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 9 grudnia 2003 13:44:07
Lease Expires . . . . . . . . . . : 11 grudnia 2003 13:44:07

 

Windows Vista, Windows 7:

Otwórz okno wiersza polecenia, klikając przycisk "START", klikając kolejno polecenia "Wszystkie programy", "Akcesoria", a następnie klikając polecenie "Wiersz polecenia".
W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /all, a następnie naciśnij klawisz Enter.Wyświetli się okienko podobne do tego powyżej.
Jeżeli w komputerze zainstalowana jest więcej niż jedna karta sieciowa, adres fizyczny każdej z nich zostanie wyświetlony osobno.

Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Gminy Baranów realizowany jest w dwóch opcjach różniących się funkcjonalnością:


Opcja I

Dostęp nie wymaga od użytkownika wykonania żadnych czynności formalnych i skorzystać z niego może każdy posiadacz komputera wyposażonego w sprzęt do odbioru sygnału WI-FI. W przypadku odległości większych niż 300m od nadajnika konieczne jest użycie zewnętrznej anteny.

Komputer łączący się z siecią otrzyma dostęp do podstawowych usług internetowych, czyli możliwość przeglądania stron internetowych i poczty e-mail. Pozostałe usługi takie jak komunikatory internetowe (GG, Skype), możliwość przesyłania plików poprzez protokół FTP, IRC (czaty internetowe), Telnet i inne będą zablokowane.


Opcja II

Aby uzyskać dostęp w tej opcji konieczne jest wypełnienie zgłoszenia w którym podstawową informację stanowi fizyczny adres urządzenia podłączanego do nadajnika tzw. MAC-adres. Jest to unikalny numer każdego urządzenia sieciowego, który umożliwia jego jednoznaczną identyfikację. Procedura dostępu do ww. identyfikatora oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej oraz w postaci tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu Gminy. W opcji tej użytkownik ma dostęp do wszystkich usług blokowanych w pierwszej opcji. Oczywiście także w tym przypadku od użytkownika wymagane jest posiadanie komputera i zestawu odbiorczego.

 

Rozgraniczenie zakresu usług i taki ich podział jest niezbędny ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników sieci.

 

Informacje dodatkowe

W Urzędzie Gminy dostępne są zestawy testowe w postaci karty Wi-Fi, anteny i kabla antenowego, które można wypożyczyć w celu dokonania weryfikacji i sprawdzenia możliwości odbioru sygnału internetowego w Państwa lokalizacji.

Zestawy wypożyczane są za kaucją.

projekty-unijne

referendum-w-baranowie

Indeks Jakości Powietrza

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Dwużnik
Obszar lotniska
Witam, Według kolejnej z mapek wschodnia granica CPK kończy się na strumyku Pisia Tuczna zaraz za Stanisławowem. Wybudowany dom jest położony od Pisi w linii prostej 300 metrów we wsi Basin. Jak takie grunty będą brane pod uwagę? Jak wyglądają plany infrastruktury drogowo-kolejowej dl...
wtorek, 19, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
Panie ministrze czy mozna jakoś pomuc przy realizacji tak wielkich planów dla rozwoju polski
środa, 13, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
kiedy zacznie się wstępny wykup bardzo duzo ludzi jest zainteresowanych krzykacze na spotkaniu chcą kupic od rolników ziemie po duzo mniejszych pieniądzach jak by nie było lotniska i zadowoli się kilka osób a nie cały kraj jest w tym interes
środa, 13, czerwiec 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl